“๒๕ ศิษย์เอกทองประดับเพชร” โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาบางส่วน

กฤษณุ เครือเนตร

นายกริษณุ เครือเนตร จบหลักสูตรโปรแกรมเมอร์เมื่อปี ๒๕๔๙ ได้รับโอกาสเข้าทำงาน ที่ธนาคาร HSBC ในตำแหน่ง IT Support... กริษณุ ไม่ได้เป็นคนเรียนเก่งเพราะหัวดี แต่เป็นคนที่มีความขยันขันแข็งมานะพยายามในการเรียน เมื่อจบออกไปทำงานก็นำเอาความมานะพยายามติดตัวไปด้วย จนเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงาน เคยได้รับรางวัล Service Excelence Award ของ HSBC ในระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก และเมื่อมีโอกาสกริษณุจะให้การช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนอยู่เสมอ และยังเป็นบุคคลที่เชื่อมโยงให้ธนาคารมาให้การสนุนโรงเรียนตลอดมา

ดาวน์โหลดเอกสาร “๒๕ ศิษย์เอกทองประดับเพชร” โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

ที่มา: โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๐ ธ.ค.๕๖
วันที่โพสต์: 10/12/2556 เวลา 03:12:19

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เนื้อหาบางส่วน กฤษณุ เครือเนตร นายกริษณุ เครือเนตร จบหลักสูตรโปรแกรมเมอร์เมื่อปี ๒๕๔๙ ได้รับโอกาสเข้าทำงาน ที่ธนาคาร HSBC ในตำแหน่ง IT Support... กริษณุ ไม่ได้เป็นคนเรียนเก่งเพราะหัวดี แต่เป็นคนที่มีความขยันขันแข็งมานะพยายามในการเรียน เมื่อจบออกไปทำงานก็นำเอาความมานะพยายามติดตัวไปด้วย จนเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงาน เคยได้รับรางวัล Service Excelence Award ของ HSBC ในระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก และเมื่อมีโอกาสกริษณุจะให้การช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนอยู่เสมอ และยังเป็นบุคคลที่เชื่อมโยงให้ธนาคารมาให้การสนุนโรงเรียนตลอดมา ดาวน์โหลดเอกสาร “๒๕ ศิษย์เอกทองประดับเพชร” โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด