คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับภัยพิบัติ ดินฟ้าอากาศ

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาบางส่วน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับภัยพิบัติ ดินฟ้าอากาศ

Natural Disaster ภัยธรรมชาติ

Earthquake แผ่นดินไหว

Quake แผ่นดินไหว

Tremor การสั่นไหว

Tsunami คลื่นยักษ์สึนามิ

Tidal Waves คลื่นใต้น้ำ

Disaster Area เขตประสบภัยพิบัติ

Catastrophe ความหายนะ

Destruction การทำลาย

weather forecast พยากรณ์อากาศ

Tropical Cyclone พายุหมุนเขตร้อน เป็นพายุที่เกิดขึ้นแถบเส้น Tropics แบ่งออกเป็น

พายุไซโคลน (Cyclone) เป็นพายุหมุนที่เกิดในอ่าวเบงกอลและมหาสมุทรอินเดีย

พายุเฮอริเคน (Hurricane) เป็นพายุหมุนที่เกิดในชายฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติก

พายุวิลลี-วิลลี (Willy-Willy) เป็นพายุหมุนที่เกิดในแถบนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย

ไต้ฝุ่น (Typhoon) เป็นพายุหมุนที่เกิดในมหาสมุทรแฟซิฟิค

พายุบาเกียว (Baguio) เป็นพายุที่เกิดขึ้นในหมู่เกาะฟิลิปปินส์

พายุทอร์นาโด (Tornado) เป็นพายุหมุนที่มีแหล่งกำเนิดบนบก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ ภัยพิบัติน้ำท่วม ภัยแล้ง

Thunderstorm พายุฝนฟ้าคะนอง

Flood น้ำท่วม

Drought ทุพภิกขภัย / ภัยแล้ง

ดาวน์โหลดเอกสาร คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับภัยพิบัติ ดินฟ้าอากาศ

ที่มา: http://variety.teenee.com/foodforbrain/57978.html
วันที่โพสต์: 2/12/2556 เวลา 02:33:06

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เนื้อหาบางส่วน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับภัยพิบัติ ดินฟ้าอากาศ Natural Disaster ภัยธรรมชาติ Earthquake แผ่นดินไหว Quake แผ่นดินไหว Tremor การสั่นไหว Tsunami คลื่นยักษ์สึนามิ Tidal Waves คลื่นใต้น้ำ Disaster Area เขตประสบภัยพิบัติ Catastrophe ความหายนะ Destruction การทำลาย weather forecast พยากรณ์อากาศ Tropical Cyclone พายุหมุนเขตร้อน เป็นพายุที่เกิดขึ้นแถบเส้น Tropics แบ่งออกเป็น พายุไซโคลน (Cyclone) เป็นพายุหมุนที่เกิดในอ่าวเบงกอลและมหาสมุทรอินเดีย พายุเฮอริเคน (Hurricane) เป็นพายุหมุนที่เกิดในชายฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติก พายุวิลลี-วิลลี (Willy-Willy) เป็นพายุหมุนที่เกิดในแถบนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย ไต้ฝุ่น (Typhoon) เป็นพายุหมุนที่เกิดในมหาสมุทรแฟซิฟิค พายุบาเกียว (Baguio) เป็นพายุที่เกิดขึ้นในหมู่เกาะฟิลิปปินส์ พายุทอร์นาโด (Tornado) เป็นพายุหมุนที่มีแหล่งกำเนิดบนบก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ ภัยพิบัติน้ำท่วม ภัยแล้ง Thunderstorm พายุฝนฟ้าคะนอง Flood น้ำท่วม Drought ทุพภิกขภัย / ภัยแล้ง ดาวน์โหลดเอกสาร คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับภัยพิบัติ

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด