ศูนย์การเรียนเพื่อ “คนพิการ” นนทบุรี ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันทางการศึกษา

แสดงความคิดเห็น

ปัจจุบันประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญและสิทธิของคนพิการในการรับบริการทางการศึกษา ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำแต่ละจังหวัด เพื่อจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมของคนพิการทั่วประเทศ

ดาวน์โหลดเอกสาร ศูนย์การเรียนเพื่อ “คนพิการ” นนทบุรี ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันทางการศึกษา

ที่มา: ไทยโพสต์ออนไลน์
วันที่โพสต์: 23/02/2556 เวลา 03:33:45

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ปัจจุบันประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญและสิทธิของคนพิการในการรับบริการทางการศึกษา ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำแต่ละจังหวัด เพื่อจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมของคนพิการทั่วประเทศ ดาวน์โหลดเอกสาร ศูนย์การเรียนเพื่อ “คนพิการ” นนทบุรี

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด