หางานธุรการ บันทึกข้อมูล จัดซื้อ และตามความเหมาะสม

ชื่อ-นามสกุล นายปุณพจน์ พึ่งชู อายุ 36 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการทางด้านธุรการ บันทึกข้อมูล จัดซื้อ ประสานงานทั่วไปหรืองานอื่นตามความเหมาะสม

ประสบการณ์ มีประสบการณ์การทำงานทางด้านธุรการ บันทึกข้อมูล จัดซื้อ

ติดต่อ โทรศัพท์ 065-0549853 ID Line tuitui2017 หรือ อีเมล์ shock_2009@hotmail.com

อีเมล์: shock_2009@hotmail.com

5/08/2563 เวลา 15:32:28 โดย นาย บรรดิษฐ์ พึ่งชู