ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางการการเขียนแบบ : ชล... 613/0 30/08/2561
 2. 2คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสมในจังหวั... 682/0 30/08/2561
 3. 3คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านธุรการ งานตามความเหมาะสม ... 627/0 30/08/2561
 4. 4คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคีย์ข้อมูล รับโทร... 637/0 29/08/2561
 5. 5คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประสานงา... 644/0 29/08/2561
 6. 6คนพิการใช้เก้าอี้เข็น ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ IT : มหาสาร... 606/0 29/08/2561
 7. 7คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : อุทัย... 611/0 29/08/2561
 8. 8คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ : อยุธยา 1093/0 25/07/2561
 9. 9คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานธุรการ : มหาสารคาม 1002/0 25/07/2561
 10. 10คนพิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ ต้องการทำงานในจังหวัดปทุมธาน... 1099/0 25/07/2561
 11. 11คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านธุรการ ประสานงาน :... 1204/0 23/07/2561
 12. 12คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านธุรการ ประสานงาน :... 1120/0 23/07/2561
 13. 13คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : สุราษ... 1048/0 23/07/2561
 14. 14คนพิการทางด้านร่างกาย-ใช้เก้าอี้เข็น ต้องการทำงานที่สามารถทำที่บ... 1010/0 23/07/2561
 15. 15คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : บางนา กทม. 1144/0 23/07/2561