ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ บุคคล : ... 139/0 19/06/2561
 2. 2คนพิการทางด้านร่างกาย ใช้รถเข็น ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ :... 152/0 18/06/2561
 3. 3คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานสอน หรืองานอื่นๆตามความเ... 152/0 18/06/2561
 4. 4คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านคีย์ข้อมูล ธุรการ : ได้ทุ... 732/0 21/05/2561
 5. 5คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงร... 425/0 21/05/2561
 6. 6คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์, HR : ทุ่งครุ... 602/0 21/05/2561
 7. 7คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ IT ... 655/0 15/05/2561
 8. 8คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 637/0 15/05/2561
 9. 9คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประสานงา... 738/0 8/05/2561
 10. 10คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประสานงา... 678/0 8/05/2561
 11. 11คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทางด้านธุรการ : บางกะปิ กทม. 680/0 8/05/2561
 12. 12คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านโอเปอร์เรเตอร์หรือคอมพิวเ... 693/0 7/05/2561
 13. 13คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทางด้านธุรการ/คีย์ข้อมูล : ทวีวัฒน... 1062/0 3/04/2561
 14. 14คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานใรเขตพื้นที่จังหวัดอุบ... 864/0 3/04/2561
 15. 15คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านการผลิต หรืองานตามคว... 988/0 3/04/2561