ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1คนพิการใช้รถเข็น ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก : จันทบุรี 395/0 25/07/2562
 2. 2คนพิการทางด้านร่างกาย ใช้รถเข็น ต้องการทำงานที่รับมาทำที่บ้านได้... 506/0 18/07/2562
 3. 3คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ เอกสาร :... 636/0 15/07/2562
 4. 4คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ/ประสานงาน ... 561/0 15/07/2562
 5. 5คนพิการทางการสื่อความหมาย ต้องการงานด้านบัญชี ในเขตพื้นที่สมุทรส... 526/0 15/07/2562
 6. 6คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านทรัพยากรมนุษย์/คอ... 1054/0 25/06/2562
 7. 7คนพิการทางการได้ยินต้องการงานทางด้านธุรการงานเอกสาร หรืองานเขียน... 1079/0 25/06/2562
 8. 8คนพิการทางด้านร่างกาย (แขนขวาขาด) ต้องการงานตามความเหมาะสม : ทำง... 1139/0 12/06/2562
 9. 9คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านบัญชี ธุรการ งานฝ... 1173/0 10/06/2562
 10. 10คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานฝ่ายผลิต หรืองานตามความเ... 1110/0 10/06/2562
 11. 11คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไป งานตามความเหมาะสม... 1189/0 7/06/2562
 12. 12คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ Admi... 1167/0 7/06/2562
 13. 13คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไป งานตามความเหมาะสม... 1159/0 7/06/2562
 14. 14คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ : ปทุมธา... 1090/0 7/06/2562
 15. 15คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : บางซื่อ... 1254/0 28/05/2562