ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านการขายทางโทรศัพท์ ... 919/0 21/01/2563
 2. 2คนพิการต้องการงานตามความเหมาะสม งานประจำหรืองานราชการ : ยะลา 749/0 21/01/2563
 3. 3คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ : ชลบุรี 865/0 21/01/2563
 4. 4คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านติดต่อประสานงาน O... 817/0 21/01/2563
 5. 5คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : พื้นท... 1043/0 6/01/2563
 6. 6คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม/ค่าจ้าง... 957/0 6/01/2563
 7. 7คนพิการทางด้านสายตา (สายตาเลือนลาง) ต้องการทำงานตามความเหมาะสม :... 771/0 6/01/2563
 8. 8คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : บ่อวิน-... 816/0 6/01/2563
 9. 9คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : กทม. / ปริมณฑล 1812/0 21/11/2562
 10. 10คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม ในพื้นท... 1744/0 21/11/2562
 11. 11คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประชาสัม... 1687/0 21/11/2562
 12. 12คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ หรืองานเอก... 1658/0 21/11/2562
 13. 13คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงาน ฝ่ายผลิต งานช่าง หรืองา... 1791/0 21/11/2562
 14. 14คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านล่าม มัคคุเทศก์ ประสานงาน... 2127/0 6/11/2562
 15. 15คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ คีย์ข้อม... 1844/0 6/11/2562