ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1คนพิการทางการได้ยิน (ได้ยิน 1 ข้าง) ต้องการทำงานตามความเหมาะสม :... 137/0 2/11/2563
 2. 2คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานธุรการ บุคคล หรืองานตามความเหมาะสม... 116/0 2/11/2563
 3. 3คนพิการทางด้านร่างกาย ใช้รถเข็น ต้องการทำงานทางด้านงานบุคคลหรือง... 96/0 2/11/2563
 4. 4คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทั่วไปหรืองานตามความเห... 153/0 2/11/2563
 5. 5คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงาน รปภ.หรืองานตามความเหมาะ... 93/0 2/11/2563
 6. 6คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านฝ่ายผลิตหรืองานตา... 84/0 2/11/2563
 7. 7คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านออกแบบสิ่งพิมพ์ :... 85/0 2/11/2563
 8. 8คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทางด้านธุรการ/เอกสาร/คอมพิวเตอร์หร... 77/0 2/11/2563
 9. 9คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทางด้านธุรการ/เอกสาร/คอมพิวเตอร์หร... 128/0 2/11/2563
 10. 10คนพิการทางการได้ยิน (พูดคุยได้ปกติ) ต้องการงานทั่วไปหรือตามความเ... 275/0 30/09/2563
 11. 11คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไป งานตามความเหมาะสม... 246/0 30/09/2563
 12. 12คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านการขาย ติดต่อประส... 148/0 30/09/2563
 13. 13คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 165/0 30/09/2563
 14. 14คนพิการที่สามารถเดินได้ ต้องการงานธุรการ ประสานงานทั่วไป : สมุทร... 148/0 30/09/2563
 15. 15คนพิการใช้เก้าอี้เข็น ต้องการงานทางด้านคอมพิวเตอร์หรือตามความเหม... 133/0 30/09/2563