ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านธุรการ ประสานงาน : พ... 538/0 25/05/2564
 2. 2คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : รังสิต ... 358/0 25/05/2564
 3. 3คนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการงานทางด้านเอกสารธุรการ : ... 312/0 25/05/2564
 4. 4คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงานท... 284/0 25/05/2564
 5. 5คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานครูหรืองานในหน่วยงานภาคร... 336/0 29/04/2564
 6. 6คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานในเขตแจ้งวัฒนะ หรือพื้... 268/0 22/04/2564
 7. 7คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : นครราชส... 304/0 22/04/2564
 8. 8คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สุราษฎร... 320/0 22/03/2564
 9. 9คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านประชาสัมพันธ์ ประ... 417/0 22/03/2564
 10. 10คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 415/0 22/03/2564
 11. 11คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สมุทรปร... 426/0 22/03/2564
 12. 12คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานด้านผลิตอาหารเครื่องดื่ม : เขตนนทบ... 474/0 16/02/2564
 13. 13คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคีย์ข้อมูลคอมพิวเ... 493/0 16/02/2564
 14. 14คนพิการทางด้านร่างกาย ต้องการงานทางด้านพนักงานรับ-ส่ง เอกสาร : น... 415/0 16/02/2564
 15. 15คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (มือซ้ายใช้ไม่ได้) ต้องการงานทางด้... 486/0 16/02/2564