ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านเอกสาร ธุรการปร... 147/0 6/12/2561
 2. 2คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (แขนขวา) ต้องการทำงานทางด้านธุรการ... 93/0 6/12/2561
 3. 3คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ เอกสาร คีย... 88/0 6/12/2561
 4. 4คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (ใส่ขาเทียม) ต้องการทำงานทางด้านซ่... 93/0 6/12/2561
 5. 5คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธนาคาร งานราชกา... 113/0 6/12/2561
 6. 6คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : บางนา กทม. 633/0 29/10/2561
 7. 7คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : ปทุมธ... 696/0 29/10/2561
 8. 8คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : อยุธยา 612/0 29/10/2561
 9. 9คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านพนักงานรับโทรศัพท์ : บางก... 613/0 29/10/2561
 10. 10คนพิการ ต้องการทำงานด้านธุรการ ประสานงาน : ปากเกร็ด นนทบุรี 663/0 29/10/2561
 11. 11คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : ราชบุรี 948/0 1/10/2561
 12. 12คนพิการทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) ต้องการทำงานตามความเหมาะ... 1039/0 1/10/2561
 13. 13คนพิการทางการมองเห็น ต้องการทำงานทางด้านรับโทรศัพท์ โอเปอร์เรเตอ... 887/0 1/10/2561
 14. 14คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านบุคคล ธุรการ หร... 1171/0 1/10/2561
 15. 15คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทั่วไป หรืองานตามความเ... 1015/1 1/10/2561