ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการประสานงาน... 254/0 26/08/2563
 2. 2คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : ยะลา 116/0 26/08/2563
 3. 3คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : นครสวรร... 105/0 26/08/2563
 4. 4คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานตามความเหมาะสม : ลำลูกกา ปทุมธานี 145/0 26/08/2563
 5. 5คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานเอกสารหรืองานตามความเหมา... 146/0 26/08/2563
 6. 6คนพิการทางการมองเห็น ต้องการงานทางด้านประชาสัมพันธ์ งานธุรการ : ... 118/0 26/08/2563
 7. 7คนพิการทางการสื่อสาร (พูดได้/ได้ยิน) ต้องการงานทางด้านธุรการ ประ... 289/0 26/08/2563
 8. 8คนพิการทางการเคลื่อนไหว ต้องการงานด้านธุรการ งานเอกสารหรืองานตาม... 318/0 30/07/2563
 9. 9คนพิการทางการสื่อสาร ต้องการงานประจำตามความเหมาะสม : คลองสาน กรุ... 217/0 30/07/2563
 10. 10คนพิการทางการสื่อสาร (ปากแหว่ง-เพดาโหว่) ต้องการทำงานทางด้านธุรก... 215/0 22/07/2563
 11. 11คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการหรืองานตา... 252/0 22/07/2563
 12. 12คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ คอมพิวเตอร... 211/0 22/07/2563
 13. 13เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ เอกสาร... 358/0 1/07/2563
 14. 14คนพิการทางการได้ยิน (ได้ยิน 1 ข้าง) ต้องการงานตามความเหมาะสม : เ... 786/0 8/06/2563
 15. 15คนพิการทางด้านสายตาเลือนราง ต้องการงานคอมพิวเตอร์ งานสอน หรืองาน... 627/0 8/06/2563