ข่าวภาครัฐรับคนพิการทำงาน หน้า 1

กระทู้ทั้งหมด

 1. 1เปิดรับสมัครคนพิการเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการ... 470/0 2/11/2563
 2. 2รับพนักงานราชการคนพิการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ / ตำแหน่งทรัพยากรบุ... 2052/0 29/06/2563
 3. 3รับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานบุคลากร : กรมประมง... 1353/0 23/06/2563
 4. 4รับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานธุรการ : กรมประมง ... 880/0 22/06/2563
 5. 5รับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานธุรการ : กรมประมง ... 765/0 17/06/2563
 6. 6รับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานบรรณารักษ์ : กรมปร... 962/0 15/06/2563
 7. 7รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : กรมพัฒนาสั... 2126/0 2/06/2563
 8. 8เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : สำนั... 2697/0 27/02/2563
 9. 9เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานด้านภาษาต่างประ... 1681/0 18/02/2563
 10. 10เชิญคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานการเงินและบัญชี : นครนาย... 2126/0 4/02/2563
 11. 11เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป : สำนักงานปลัดกระ... 3070/0 28/01/2563
 12. 12รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : 1... 3155/0 9/12/2562
 13. 13เชิญคนพิการเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป : กรมสรรพสามิต พื... 3174/0 18/11/2562
 14. 14เชิญคนพิการเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป : กรมสรรพสามิต พื... 2874/0 25/10/2562
 15. 15เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ : สำนักงานนโยบายและ... 2850/0 24/10/2562