ข่าวภาครัฐรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป : กรมสรรพสามิต พื... 696/0 18/11/2562
 2. 2เชิญคนพิการเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป : กรมสรรพสามิต พื... 890/0 25/10/2562
 3. 3เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ : สำนักงานนโยบายและ... 913/0 24/10/2562
 4. 4รับสมัครคนพิการบรรจุเป็นพนักงานราชการ : กรมท่าอากาศยาน (กระบี่ /... 2280/0 26/08/2562
 5. 5เชิญคนพิการวุฒิปริญญาตรี เข้าสมัครตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ :... 2426/0 20/08/2562
 6. 6รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานภาษี... 2462/0 5/08/2562
 7. 7รับสมัครคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงา... 2696/0 2/08/2562
 8. 8รับสมัครคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง... 2845/0 2/08/2562
 9. 9รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติก... 1834/0 2/08/2562
 10. 10เชิญคนพิการเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุร... 2304/0 11/07/2562
 11. 11รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : สำนักงานนโ... 3179/0 24/06/2562
 12. 12รับสมัครคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ : สำ... 3390/0 27/05/2562
 13. 13เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป : กรมประมง สมุทร... 4241/0 12/03/2562
 14. 14เชิญคนพิการ เข้าทำงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป : สำนักงานสรรพากรภา... 5338/3 18/12/2561
 15. 15กรมประมง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต... 5100/1 12/11/2561