ข่าวภาครัฐรับคนพิการทำงาน หน้า 1

กระทู้ทั้งหมด

 1. 1เชิญคนพิการเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุร... 929/0 11/07/2562
 2. 2รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : สำนักงานนโ... 1812/0 24/06/2562
 3. 3รับสมัครคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ : สำ... 2115/0 27/05/2562
 4. 4เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป : กรมประมง สมุทร... 2906/0 12/03/2562
 5. 5เชิญคนพิการ เข้าทำงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป : สำนักงานสรรพากรภา... 3980/3 18/12/2561
 6. 6กรมประมง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต... 3757/1 12/11/2561
 7. 7รับคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งธุรการ/คอมพิวเตอร์ : ... 4641/15 9/11/2561
 8. 8เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานจ้างเหมานวดผ่อนคลาย : หลักสี่... 3352/0 1/11/2561
 9. 9เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งนิติกร : สำนักงาน ปปง. 3117/0 22/10/2561
 10. 10เชิญคนพิการเข้าตำแหน่งพนักงานโอเปอร์เรเตอร์ : สำนักงานคณะกรรมการ... 3272/0 19/10/2561
 11. 11เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าพ... 3707/0 3/09/2561
 12. 12เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานภาษีสรร... 6614/3 15/06/2561
 13. 13เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการ ( ธุรการ , เจ้าพนักงาน... 7048/0 3/05/2561
 14. 14เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานลูกจ้างชั่วคราว สนับสนุนการปฏ... 5753/0 18/04/2561
 15. 15รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : สำนักงานเศ... 10814/1 9/01/2561