ข่าวภาครัฐรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : 1... 1227/0 9/12/2562
 2. 2เชิญคนพิการเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป : กรมสรรพสามิต พื... 1497/0 18/11/2562
 3. 3เชิญคนพิการเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป : กรมสรรพสามิต พื... 1385/0 25/10/2562
 4. 4เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ : สำนักงานนโยบายและ... 1404/0 24/10/2562
 5. 5รับสมัครคนพิการบรรจุเป็นพนักงานราชการ : กรมท่าอากาศยาน (กระบี่ /... 2819/0 26/08/2562
 6. 6เชิญคนพิการวุฒิปริญญาตรี เข้าสมัครตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ :... 2917/0 20/08/2562
 7. 7รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานภาษี... 2953/0 5/08/2562
 8. 8รับสมัครคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงา... 3157/0 2/08/2562
 9. 9รับสมัครคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง... 3328/0 2/08/2562
 10. 10รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติก... 2350/0 2/08/2562
 11. 11เชิญคนพิการเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุร... 2697/0 11/07/2562
 12. 12รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : สำนักงานนโ... 3618/0 24/06/2562
 13. 13รับสมัครคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ : สำ... 3846/0 27/05/2562
 14. 14เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป : กรมประมง สมุทร... 4750/0 12/03/2562
 15. 15เชิญคนพิการ เข้าทำงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป : สำนักงานสรรพากรภา... 5895/3 18/12/2561