ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1นายสมชาย บริบูรณ์ โดย นาย สมชาย บริบูรณ์ ต้องการความช่วยเหลืออื่นใดตามมาตรา35ปลูกผ 4/12/2562
 2. 2หางานค่ะ โดย นางสาว จันทรา ยิ้มเปีย 25/11/2562
 3. 3สนใจทำงานแถวๆนวนคร บางประอิน โดย นางสาว กวิตา ศรแก้ว 20/11/2562
 4. 4สนใจงานประจำครับ โดย นาย ณัฐวัฒน์ จำปาแดง 19/11/2562
 5. 5เหมาช่วงงานเหมาสินค้าคนพิการมาตรา 35 โดย นาย วุฒิชัย Xxxx 18/11/2562
 6. 6ต้องการเปลี่ยนงานใหม่ โดย นาย ชาครีส แพงพงมา 14/11/2562
 7. 7ต้องการหางานค่ะ โดย นางสาว ทองนพรัตน์ เทียนชัยมงคล 13/11/2562
 8. 8ต้องการทำงานค่ะ โดย นางสาว มะลัยวรรณ จันทร์มาลา 10/11/2562
 9. 9หางาน Freelance โดย นาย ณฐกร ทองอ่อน 4/11/2562
 10. 10เปลี่ยนงาน​ใหม่​ บัญชี​ขั้นต้น​-คีย์ข้อมูล​ โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 3/11/2562
 11. 11สนใจงานประจำครับ โดย นาย ณัฐวัฒน์ จำปาแดง 2/11/2562
 12. 12ต้องการหางาน โดย นางสาว การะเกตุ จันทร์กลิ่น 1/11/2562
 13. 13หางานสำหรับคนพิการ โดย นางสาว ธีรกาล ใจหาญ 31/10/2562
 14. 14หางานรับโทรศัพท์ call center หรืองานอื่นๆตามความเหมาะสมค่ะ โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 21/10/2562
 15. 15บริษัท ไทยพาฝัน จำกัด โดย นาย ภราดร กองลี 20/10/2562