ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1หางานใหม่ สายการบิน โดย นาย จารุภัทร ต้นทองคำ 11/12/2561
 2. 2หางานด้านธุรการ,กราฟิคดีไซน์ โดย นางสาว กมลลักษณ์ ฉัตรธนโชติ 11/12/2561
 3. 3หางานด้านกฎหมาย กทม (บริษัท/ราชการ)หรือทนายความหรือติดต่อจ้างว่... โดย นาย นายกีรนันท์ บุญชูวงค์ 10/12/2561
 4. 4สมัครงานในจังหวัดนครปฐม ผู้พิการร่างการเดินได้ 0615944457 และ ... โดย นางสาว ศรีโสภา มีรอด 2/12/2561
 5. 5หางานทำที่รับคนพิการ โดย นางสาว จิตรลดา ทองนพเก้า 2/12/2561
 6. 6สมัครงานในจังหวัดนครปฐม ผู้พิการร่างการเดินได้ 0615944457 และ ... โดย นางสาว ศรีโสภา มีรอด 1/12/2561
 7. 7สมัครงานในจังหวัดนครปฐม 0877930863 โดย นางสาว ศรีโสภา มีรอด 1/12/2561
 8. 8หางานทำที่บ้านค่ะ โดย นางสาว สุรีรัตน์ ชำนิ 28/11/2561
 9. 9ต้องการหางาน โดย นางสาว จุฑามาศ สุขร่าง 27/11/2561
 10. 10ต้องการหางาน โดย นางสาว จุฑามาศ สุขร่าง 27/11/2561
 11. 11หางานในสมุทรปราการเทพารัก-บางปู-แพรกษษ โดย นาย ศวัส สมัยตรี 26/11/2561
 12. 12ต้องการทำงานธนาคาร ข้าราชการ หรืออาจารย์สอนหนังสือ โดย นาย ธณัตพล วิริยวงษานพ 22/11/2561
 13. 13ต้องการหางานสายงานช่าง โดย นาย วงศ์ปกร คริบสงวน 18/11/2561
 14. 14งานข้าราชการ โดย นางสาว อนภิชชา ปานทสุตร 17/11/2561
 15. 15ต้องการงานทำใหม่ โดย นาย เอกชัย ชาญประโคน 13/11/2561