ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1ต้องการทำงานรับโทรศัพท์ในกรุงเทพ ครับ 0994192573 ใหม่ล่าสุด โดย นาย ธีระวัฒน์ เสนาอุดร 26/09/2561
 2. 2หางานด่วน โดย นาย นาย วรเทพ ชุ่มเน็น 24/09/2561
 3. 3ผู้พิการหูหนวก หางานแม่บ้านเชียงใหม่ โดย นาง วิภารัตน์ บุระชัด 24/09/2561
 4. 4คนพิการด้านสื่อความหมายหางานใหม่ โดย นาย ชาครีส แพงพงมา 22/09/2561
 5. 5ต้องการหางานใหม่ โดย นาย พจน์ธวัช กิตธารเมธี 20/09/2561
 6. 6หางาน โดย นางสาว อริสรา ตระกูลพันธ์ดี 18/09/2561
 7. 7น.ส.พะเยาว์ ศรีเตียเพ็ชร โดย นางสาว พะเยาว์ ศรีเตียเพ็ชร 17/09/2561
 8. 8ด่วน!!หางานใหม่ โดย นาย วีระชาติ จาดนอก 17/09/2561
 9. 9ต้องการทำงานรับโทรศัพท์ หรืองานอื่นๆตามความเหมาะสมค่ะ 0949413357 โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 17/09/2561
 10. 10ผู้ ผู้พิการทางสายตาตาบอดหนึ่งข้างสนใจทำงาน operator เจ้าหน้าที่... โดย นางสาว นวพร ทัพเอี่ยม 17/09/2561
 11. 11หาสมัครงานครับ โดย นาย วัชรา นวลจันทร์ 14/09/2561
 12. 12ต้องการเปลี่ยนงานด่วนค่ะ โดย นางสาว การะเกตุ จันทร์กลิ่น 14/09/2561
 13. 13ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว สนใจงานด้านธุรการ บันทึกข้อมูล โดย นาย บรรดิษฐ์ พึ่งชู 13/09/2561
 14. 14ผู้พิการทางสายตา ตาบอด 1 ข้าง สนใจทำงาน operator reception call ... โดย นางสาว นวพร ทัพเอี่ยม 12/09/2561
 15. 15หางาน โดย นาย ครรชิต คำแก้ว 11/09/2561