ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1หางานสมุทรปราการ โดย นาย ศวัส สมัยตรี 15/08/2562
 2. 2ต้องการสอบพนักงานราชการ โดย นาย ศรลักษณ์ สุทธิพันธุ์ 15/08/2562
 3. 3หางานแถว บางนา.บางพลี โดย นาย อัศนัย พุฒรังษี 13/08/2562
 4. 4ฅนพิการชายเดินได้อายุ 55 ปี ต้องการทำงานในพื้นที่ กทม. และ จัง... โดย นาย ฑิฏิวรรษ เจริญควร 13/08/2562
 5. 5หางาน โดย นาย อดิเทพ สุรเสน 11/08/2562
 6. 6ต้องการทำงาน ทุกตำแหน่งตามความเหมาะสม โดย นางสาว พัสน์นันท์ น้ำจันทร์ 11/08/2562
 7. 7ต้องการหาประสบการณ์ทำงานกับคนอื่นๆบ้างครับ โดย นาย ทศพล แสนกอ 10/08/2562
 8. 8หาประสบการณ์ใหม่ๆ เริ่มได้ทันที โดย นาย วีระชาติ จาดนอก 9/08/2562
 9. 9หางานพนักงานส่งเอกสาร โดย นางสาว สุวลี ขานฉนวน 8/08/2562
 10. 10หางานทำค่ะ โดย นางสาว กรีนวรา ทองสุขดี 7/08/2562
 11. 11คนพิการทางร่างกายต้องการหางานที่สามารถทำได้ที่บ้านค่ะ โดย นางสาว นวลนภา ตั้งสุทธิมงคล 1/08/2562
 12. 12หางาสมุทรปราการ โดย นาย ศวัส สมัยตรี 30/07/2562
 13. 13หางานทำค่ะ โดย นางสาว ณัฐภรณ์ หวังผล 23/07/2562
 14. 14คนพิการต้องการหางานเสริมที่สามารถทำที่บ้านได้ โดย นางสาว นวลนภา ตั้งสุทธิมงคล 16/07/2562
 15. 15ต้องการหางาน(ด่วน) บัญชีขั้นต้น-คีย์ข้อมูลค่ะ โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 16/07/2562