ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1คนพิการทางการเคลื่อนไหว โดย นางสาว ปาหยง โคตรวงค์ษา 23/06/2561
 2. 2ผู้พิการทางสายตา ตาบอด 1 ข้าง สนใจทำงาน operator call center โดย นางสาว นวพร ทัพเอี่ยม 22/06/2561
 3. 3ผู้พิการทางสายตา ตาบอด 1 ข้าง สนใจทำงาน operator call center โดย นางสาว นวพร ทัพเอี่ยม 22/06/2561
 4. 4หางานทุกตำแหน่งทุกบริษัทที่ให้โอกาสค่ะ ติดต่อ 0800678575 ค่ะ โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 22/06/2561
 5. 5คนพิการหางานทำ พิการด้านการเคลื่อนไหว โดย นางสาว จุฑารัตน์ ผลภิญโญ 20/06/2561
 6. 6คนพิการด้านการเคลื่อนไหว ใส่ขาเทียมข้างขวาข้างเดียว โดย นางสาว กานต์พิชชา ทองเถาว์ 19/06/2561
 7. 7คนพิการหางานทำ โดย นาย พนัส ศรีสมบัติ 16/06/2561
 8. 8หางานที่โรงแรมกรุงเทพฯ โดย นางสาว ประกายดาว จันทร์ศรี 15/06/2561
 9. 9คนพิการต้องการงานทำ ด่วน ย่าน สมุทรปราการ หรือ บางนา โดย นาย ถิรพุทธิ์ ราชกิจ 14/06/2561
 10. 10คนพิการทางการเคลื่อนไหวต้องการงานทำ ด่วน โดย นาย ถิรพุทธิ์ ราชกิจ 14/06/2561
 11. 11คน​พิการต้องการทำงาน โดย นาย พันธการ โสวัตร 14/06/2561
 12. 12หางาน โดย นางสาว มะลัยวรรณ จันทร์มาลา 13/06/2561
 13. 13หางาน โอเปอร์เรเตอร์ รับโทรศัพท์ ค่ะ 0949413357 ค่ะ โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 11/06/2561
 14. 14หางานที่กรุงเทพฯ โดย นางสาว พิกุลแก้ว คำศรี 10/06/2561
 15. 15หางานที่กรุงเทพฯ โดย นางสาว ประกายดาว จันทร์ศรี 10/06/2561