ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1หางานบัญชี-คีย์ข้อมูล จังหวัดนนทบุรี โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 8/03/2564
 2. 2หางานครับ แพรกษา นิคมบางปู ธุการ เทพารัก โดย นาย ศวัส สมัยตรี 8/03/2564
 3. 3ต้องการงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นางสาว วิภาวี จุ่งพิวัฒน์ 1/03/2564
 4. 4ต้องการหางานทำด่วนค่ะ โดย นางสาว สาลิณี แสงฝาก 1/03/2564
 5. 5หาสมัครงาน โดย นางสาว สาริศา บุญวงศ์ 27/02/2564
 6. 6สมัครงานคนพิการประเภท 2 โดย นางสาว สุธาทิพย์ ภู่นิเทศ 26/02/2564
 7. 7หางานครับ แพรกษา นิคมบางปู ธุการ เทพารัก โดย นาย ศวัส สมัยตรี 24/02/2564
 8. 8ได้งานแล้ว โดย นางสาว เจริญพร บุญฤทธิ์ 22/02/2564
 9. 9หางาน โดย นาย ธรรมนูญ ยานะนวล 20/02/2564
 10. 10หางานนนทบุรี โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 18/02/2564
 11. 11นางสาวณุษรา ชัยแสง โดย นางสาว ณุษรา ชัยแสง 17/02/2564
 12. 12หางานสมุทรปราการ โดย นาย ศวัส สมัยตรี 16/02/2564
 13. 13หางานคนหูหนวก โดย นางสาว เจริญพร บุญฤทธิ์ 9/02/2564
 14. 14หางานคนพิการ ประเภท3 โดย นาย นายสุพจน์ จูพิทักษ์ 8/02/2564
 15. 15ต้องการทำงานพนักงานส่งเอกสาร(meaaenger) โดย นางสาว สุวลี ขานฉนวน 7/02/2564