ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1หางานแถวประชาอุทิศ-ทุ่งครุ เคยทำงานpc,พนักงานธุรการแผนกHR โดย นางสาว เตย แซ่ลี้ 5/08/2563
 2. 2หางานธุรการ บันทึกข้อมูล จัดซื้อ และตามความเหมาะสม โดย นาย บรรดิษฐ์ พึ่งชู 5/08/2563
 3. 3ฅนพิการชายเดินได้อายุ 56 ปี อยากมีงานทำช่วงโควิด-19 ในพื้นที่ ก... โดย นาย ฑิฏิวรรษ เจริญควร 5/08/2563
 4. 4ฅนพิการชายเดินได้อายุ 56 ปี อยากมีงานทำช่วงโควิดในพื้นที่ กทม. ... โดย นาย ฑิฏิวรรษ เจริญควร 5/08/2563
 5. 5นพิการชายเดินได้อายุ 56 ปี อยากมีงานทำช่วงโควิด-19 ในพื้นที่ กท... โดย นาย ฑิฏิวรรษ เจริญควร 5/08/2563
 6. 6ฅนพิการชายเดินได้อายุ 56 ปี อยากมีงานทำช่วงโควิดในพื้นที่ กทม. ... โดย นาย ฑิฏิวรรษ เจริญควร 5/08/2563
 7. 7ต้องการเปลี่ยนงาน โดย นางสาว การะเกตุ จันทร์กลิ่น 4/08/2563
 8. 8ต้องการหางานคนพิการ พิการประเภท 3 แขนข้างขวาวไม่มี โดย นาย ณัฐพงษ์ พรมวงศ์ 3/08/2563
 9. 9ต้องการหางานคนพิการ พิการประเภท 3 แขนข้างขวาวไม่มี โดย นาย ณัฐพงษ์ พรมวงศ์ 3/08/2563
 10. 10ต้องการหางานทำ โดย นางสาว จิตรลดา ทองนพเก้า 30/07/2563
 11. 11ต้องการหางานทำ โดย นาย ภัทรภณ ศรีสุวรรณ์ 30/07/2563
 12. 12หางาน โดย นาย พรมสุริยะ สุทธิเรืองวงศ์ 28/07/2563
 13. 13หางาน สมุทรปราการ แพรกษา บางปู โดย นาย ศวัส สมัยตรี 25/07/2563
 14. 14หางานครับ แพรกษา นิคมบางปู ธุการ เทพารัก โดย นาย ศวัส สมัยตรี 21/07/2563
 15. 15หางานธุรการ แถวบางนา อ่อนนุช ประเวศ โดย นางสาว กมลชนก ศรีพูนภักตร์ 21/07/2563