ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... 203/0 11/09/2563
 2. 2เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่ง Database Admi... 162/0 11/09/2563
 3. 3เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานจัดเก็บเอ... 232/0 9/09/2563
 4. 4เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการท... 157/0 9/09/2563
 5. 5เชิญคนพิการเดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการบัญชี : บางเขน ก... 243/0 1/09/2563
 6. 6เชิญคนพิการที่สามารสื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน Graphic De... 248/0 1/09/2563
 7. 7เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประสานงาน... 261/0 25/08/2563
 8. 8เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : สงข... 241/0 25/08/2563
 9. 9เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่ว... 317/0 24/08/2563
 10. 10เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป/... 226/0 24/08/2563
 11. 11เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคัดแยกขยะรีไซ... 181/0 24/08/2563
 12. 12เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เพศชาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป... 301/0 19/08/2563
 13. 13เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้า... 267/0 19/08/2563
 14. 14เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : จตุจัก... 270/0 18/08/2563
 15. 15เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : บ้านบึง ชลบุรี 159/0 17/08/2563