ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด : สวน... 86/0 3/04/2563
 2. 2เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... 128/0 3/04/2563
 3. 3เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ... 81/1 3/04/2563
 4. 4เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : มีที่พักให้ 505/0 25/03/2563
 5. 5เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานนวด / พ... 279/0 25/03/2563
 6. 6เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานในร้าน HOT POT BUFFET : ภาคเหนื... 414/0 16/03/2563
 7. 7เชิญคนพิการเข้าทำงานตามความเหมาะสม : ปฏิบัติงานที่ช่องนนทรี 853/0 5/03/2563
 8. 8เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานล้างภาชนะ : วัฒนา... 636/0 26/02/2563
 9. 9เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป ... 903/0 26/02/2563
 10. 10เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ/คลังสิ... 917/0 25/02/2563
 11. 11เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานแพ็คกิ้... 715/0 25/02/2563
 12. 12เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำ... 650/0 25/02/2563
 13. 13เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ เอกสาร... 835/0 21/02/2563
 14. 14เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งแคชเชียร์ : ระยอง 615/0 20/02/2563
 15. 15เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย / การได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริ... 697/0 18/02/2563