ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการเข้าทำงานตามความเหมาะสม : เมืองสมุทรสาคร 164/0 13/08/2562
 2. 2เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งฝ่ายผลิต/บันทึกข้อมูล : กระทุ่มแบน สม... 336/0 9/08/2562
 3. 3เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่ง Operator : คล... 340/0 6/08/2562
 4. 4เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่ง คนสวน : นิคมอุตสาหกรรมหนองแค สระบุรี 358/0 1/08/2562
 5. 5เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : สุขุมวิท 55 กทม. 681/0 30/07/2562
 6. 6เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน : ดินแดง กทม. 564/0 26/07/2562
 7. 7เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเร่งรัด... 544/0 25/07/2562
 8. 8เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : อาคา... 692/0 25/07/2562
 9. 9เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการทั่วไป : บางพลี สมุทรปร... 632/0 25/07/2562
 10. 10เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งธุรการทั่วไป : เมือง... 471/0 24/07/2562
 11. 11เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : ปทุมธานี 566/0 23/07/2562
 12. 12เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งธุรการทั่วไป : วังทองหลาง กทม. 766/0 22/07/2562
 13. 13เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการได้ยิน เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพ... 595/0 22/07/2562
 14. 14เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักง... 716/0 18/07/2562
 15. 15เชิญคนพิการด้านร่างกาย-เดินได้/การได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน... 682/0 17/07/2562