ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการที่สามารถเดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเร่งรัดหนี้สิ... 471/0 19/09/2561
 2. 2เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ทำงานตามความเหมาะสม :... 504/0 17/09/2561
 3. 3เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่ง Social Media & Digital Administrator... 360/0 17/09/2561
 4. 4เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งธุรการ/คลังสิน... 539/4 13/09/2561
 5. 5เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิ... 450/0 13/09/2561
 6. 6เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่ง ผู้ดูแลระบบคอ... 369/0 13/09/2561
 7. 7เชิญคนพิการเพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน : ประเวศ กทม. 429/0 10/09/2561
 8. 8เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ : นนทบุรี 758/1 6/09/2561
 9. 9เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ : พระราม ... 583/0 6/09/2561
 10. 10เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน : พระนคร กทม. 544/0 30/08/2561
 11. 11เชิญคนพิการเข้าทำงานพนักงานทำความสะอาด : วัฒนา กทม. 721/0 30/08/2561
 12. 12เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สโตร์ : หลักสี่ กทม. 683/0 30/08/2561
 13. 13เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งเสมียนแผนกบัญชี : บางพลี สมุทรปราการ 734/0 30/08/2561
 14. 14เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งบริการด้านการขาย : ปทุมว... 590/0 30/08/2561
 15. 15เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการด้านการขาย ... 1348/4 14/08/2561