ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : เม... 117/0 23/11/2563
 2. 2เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิ... 109/0 23/11/2563
 3. 3เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ... 123/0 23/11/2563
 4. 4เชิญคนพิการทางการได้ยิน เพศชาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานซ่อมบำรุง ... 137/0 16/11/2563
 5. 5เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 175/0 16/11/2563
 6. 6เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการประสานง... 206/0 11/11/2563
 7. 7เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 211/0 11/11/2563
 8. 8เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรกา... 163/0 9/11/2563
 9. 9เชิญคนพิการทางการได้ยินหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน... 182/0 9/11/2563
 10. 10เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ตำแหน่งพนักงานบริการสำนักงาน :... 279/0 3/11/2563
 11. 11เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ (Admin) ... 230/0 29/10/2563
 12. 12เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ :... 250/0 28/10/2563
 13. 13เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสม : เมืองส... 213/0 26/10/2563
 14. 14เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งงานครัว : เขตวัฒนา กทม. 135/0 26/10/2563
 15. 15เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว หรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงา... 234/0 19/10/2563