ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ OSS : จตุจักร กทม. 727/0 26/11/2561
 2. 2เชิญคนพิการที่สามารถสื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่ง Help Desk Suppor... 635/0 26/11/2561
 3. 3เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า : ปท... 550/0 19/11/2561
 4. 4เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า : ... 557/2 19/11/2561
 5. 5เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด : วัฒ... 445/0 19/11/2561
 6. 6เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิ... 570/0 19/11/2561
 7. 7เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งผู้ช่วยแม่บ้าน : สาขา Me... 732/0 30/10/2561
 8. 8เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว หรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงา... 689/0 30/10/2561
 9. 9เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานขายยาประจำร้าน : บ้านโพธิ์ ฉะเ... 584/0 30/10/2561
 10. 10เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 799/0 30/10/2561
 11. 11เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งธุรการ : จตุจั... 809/0 25/10/2561
 12. 12เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 848/2 25/10/2561
 13. 13เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 804/0 19/10/2561
 14. 14เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... 789/1 18/10/2561
 15. 15เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : พญาไท กทม. 936/0 18/10/2561