ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการทางร่างกาย-เดินได้ เพศชาย เข้าทำงานตำแหน่ง IT Support... 209/0 20/06/2561
 2. 2เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประ... 173/0 20/06/2561
 3. 3เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเอกสารและบริการ :... 578/0 11/06/2561
 4. 4เชิญคนพิการที่สามารถสื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการเอกส... 479/0 11/06/2561
 5. 5ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 755/0 11/06/2561
 6. 6เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ/... 536/5 11/06/2561
 7. 7เชิญคนพิการทางร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน call cente... 682/0 4/06/2561
 8. 8เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ... 782/1 4/06/2561
 9. 9เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรกา... 741/0 4/06/2561
 10. 10เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสมกับคว... 917/4 28/05/2561
 11. 11เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิ... 916/1 28/05/2561
 12. 12เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประสานงาน... 992/0 25/05/2561
 13. 13เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : โรงพยาบาลยันฮี 760/0 25/05/2561
 14. 14เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : เมืองนนทบุรี 776/0 25/05/2561
 15. 15เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งธุรการแผนกทรัพยากรบุคคล : หาดใหญ่ สงข... 725/0 25/05/2561