ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำควา... 56/0 1/07/2563
 2. 2เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ... 469/0 24/06/2563
 3. 3เชิญคนพิการเพศชาย เข้าทำงานตำแหน่งพ่อบ้าน : บางเลน นครปฐม 159/0 24/06/2563
 4. 4เชิญคนพิการเพศชาย ที่พอสื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความส... 527/0 17/06/2563
 5. 5เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ :... 585/0 10/06/2563
 6. 6เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการทั่วไป ... 873/0 9/06/2563
 7. 7เชิญคนพิการทางการได้ยินเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : บางขุนเ... 642/0 9/06/2563
 8. 8เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเอ... 1171/0 5/06/2563
 9. 9เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขาย... 737/0 5/06/2563
 10. 10เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Office : พัฒนาการ 25 กทม... 1003/0 27/05/2563
 11. 11เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... 1070/0 26/05/2563
 12. 12รับคนพิการเข้าทำงานจำนวนหลายอัตรา : บางพลี สมุทรปราการ 1150/0 25/05/2563
 13. 13รับคนพิการเข้าทำงานตามความเหมาะสมกับความพิการ : นนทบุรี 1361/0 25/05/2563
 14. 14เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสมกับความ... 1113/0 25/05/2563
 15. 15เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป ... 1035/0 22/05/2563