ฅนพิการชายเดินได้อายุ 56 ปี อยากมีงานทำช่วงโควิด-19 ในพื้นที่ กทม. และ ปริมณฑล

ลักษณะงานซึ่งต้องการ

- คลังสินค้า หรือ Store แผนกซ่อมบำรุง

- ธุรการ

- ติดตามและรายงานการวิ่งของรถ ด้วย GPS

มือถือ : 08-06060127

LINE ID : thi-pepsi93598

อีเมล์: ThitivasPEPSI1217@hotmail.com

5/08/2563 เวลา 09:00:51 โดย นาย ฑิฏิวรรษ เจริญควร