ฅนพิการชายเดินได้อายุ 56 ปี อยากมีงานทำช่วงโควิดในพื้นที่ กทม. และ ปริมณฑล

ลักษณะงานที่ต้องการ

- คลังสินค้า หรือ Store แผนกซ่อมบำรุง

- ธุรการ

- ติดตามและรายงานการวิ่งของรถ ด้วย GPS

LINE ID : thi-pepsi93598

อีเมล์: ThitivasPEPSI1217@hotmail.com

5/08/2563 เวลา 08:03:40 โดย นาย ฑิฏิวรรษ เจริญควร