ต้องการเปลี่ยนงาน

หางาน ทำธุรการ คีย์ข้อมูล ติดต่อประสานงาน จัดเก็บเอกสาร สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ เงินเดือนที่ต๋องการ 15000

อีเมล์: tukta-jaa@hotmail.com

4/08/2563 เวลา 10:40:13 โดย นางสาว การะเกตุ จันทร์กลิ่น