ต้องการหางานคนพิการ พิการประเภท 3 แขนข้างขวาวไม่มี

ต้องการทำงานในโรงงานในบริษัท จะฝ่ายไหนก็ได้ครับ ขอแค่ตามความเหมาสมกับผู้พิการที่จะสามารถทำได้ครับ

อีเมล์: ไม่ระบุ

3/08/2563 เวลา 13:23:29 โดย นาย ณัฐพงษ์ พรมวงศ์