ต้องการหางานทำ

ต้องการหางานทำสามารถทำงานด้านธุรการหรือด้านประชาสัมพันธ์บริษัทไหนที่ต้องการคนพิการเข้าทำงานติดต่อได้0972729203

อีเมล์: url]

]snayphathrphn@gmail.com

[/url]

30/07/2563 เวลา 16:34:53 โดย นาย ภัทรภณ ศรีสุวรรณ์