ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 98

 1. 1456ผมอยากทำงานในตำแหน่ง พนักงานธุรการ โดย นาย พิชัย ดาทอง 24/03/2556
 2. 1457ต้องการ สมัครงานเป็นพนักงานธุรการบันทึกข้อมูล โดย นาย อภิรักษ์ กิจสรวงษ์ 23/03/2556
 3. 1458ต้องการทำงาน partime โดย นาย จิรยุทธ กุลวาไชย 22/03/2556
 4. 1459ต้องการทำงานด้านออกแบบกราฟิกสิ่งพิมพ์ค่ะ โดย นางสาว กมลลักษณ์ ฉัตรธนโชติ 22/03/2556
 5. 1460อยากเปลี่ยนงานครับ โดย นาย เอกชัย สวนฟัก 19/03/2556
 6. 1461ต้องการงานทำค่ะ โดย นางสาว พรพิมล หงษาคำ 17/03/2556
 7. 1462คนพิการชาย แขนซ้ายอ่อนแรงต้องการทำงาน โดย นาย วชิระ ยมโคตร 14/03/2556
 8. 1463ต้องการทำงานเกี่ยวกับด้านกราฟฟิกค่ะ โดย นางสาว กมลลักษณ์ ฉัตรธนโชติ 13/03/2556
 9. 1464หางานใกล้ๆบ้านค่ะ ราชบุรี บุรีรัมย์ หรือ กทม ค่ะ โดย นางสาว ปิยะมาศ วิลัยรัมย์ 13/03/2556
 10. 1465ต้องการทำงานด้านอิเล็คโทรนิกค์ โดย นาย อภิชาติ ฤทธิกุล 12/03/2556
 11. 1466ต้องการทำงาน โดย นาย บวรศักดิ์ เฌอมือ 8/03/2556
 12. 1467จบ ป.ตรี บัญชีต้องการงานด่วน โดย นาย ฉัตรชัย ลี้ประเสริฐ 7/03/2556
 13. 1468ต้องการทำงานด่วนค่ะติดต่อบำรุงรัตน์ 0877461749 โดย นาง บำรุงรัตน์ พลนิกร 7/03/2556
 14. 1469ต้องการเปลี่ยงาน หรือทำงานใกล้บ้าน โดย นาย คมกฤษณ์ จริตสัจ 20/02/2556
 15. 1470พิการทางการได้ยินชาย ต้องการทำงาน ออกแบบ-กราฟิก โดย นาย ธเนตร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 14/02/2556