ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 98

 1. 1456หางานรับสมัครพิการทางหู โดย นาย ชีวินทร์ พิริยะจารุกุล 27/05/2556
 2. 1457ผู้พิการทางสายตาชายขอโอกาสเข้าทำงาน โดย นาย ชัยยะ ว่องสกุล 27/05/2556
 3. 1458หางานอิเล็กทรอนิกส์ โดย นาย สุเมธี สารทอง 26/05/2556
 4. 1459หางานครับผม โดย นาย ตวงชัย เทพจร 25/05/2556
 5. 1460หางานทำ โดย นาย เอกนรินทร์ สกุลเหมือน 23/05/2556
 6. 1461หางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิค โดย นาย บพิธ บุษดาจันทร์ 23/05/2556
 7. 1462 ต้องการสมัครงานคียข้อมูลและธุรการด่วน โดย นางสาว กัณยา ปิ่นประสงค์ 22/05/2556
 8. 1463อยากทำงานมากๆ โดย นางสาว อัญชลิกา เจริญสุข 22/05/2556
 9. 1464สนใจรับงานฟรีแลนส์ โดย นาย ณฐกร ทองอ่อน 22/05/2556
 10. 1465หางานครับ โดย นาย พศิน จันพร้อม 21/05/2556
 11. 1466หางาน โดย นางสาว นันทนา กิรัมย์ 20/05/2556
 12. 1467ผมหางานอยู่คับ โดย นาย พันพงษ์ ชัชวาลาพันธุ์ 20/05/2556
 13. 1468พิการร่างกายแขนขาขวา ต้องการเปลี่ยนงาน โดย นาย วีระชาติ จาดนอก 20/05/2556
 14. 1469พิการทางการได้ยิน ต้องการหางานด่วนค่ะ โดย นางสาว ธนพร บรรจงรัตน์ 20/05/2556
 15. 1470หางานเเถวบางปูหรือไกล้เคียงด่วนมากๆค่ะ โดย นางสาว อัญริสา พรมวัง 18/05/2556