ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 6

 1. 76หาสมัครงานครับ โดย นาย วัชรา นวลจันทร์ 14/09/2561
 2. 77ต้องการเปลี่ยนงานด่วนค่ะ โดย นางสาว การะเกตุ จันทร์กลิ่น 14/09/2561
 3. 78ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว สนใจงานด้านธุรการ บันทึกข้อมูล โดย นาย บรรดิษฐ์ พึ่งชู 13/09/2561
 4. 79ผู้พิการทางสายตา ตาบอด 1 ข้าง สนใจทำงาน operator reception call ... โดย นางสาว นวพร ทัพเอี่ยม 12/09/2561
 5. 80หางาน โดย นาย ครรชิต คำแก้ว 11/09/2561
 6. 81ต้องการทำงาน ทุกตำแหน่งค่ะ ไม่เลือกงานค่ะ0949413357 โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 9/09/2561
 7. 82หางานเชียงใหม่ค่ะ คนพิการทางการได้ยิน เขียนหนังสือได้ อ่านหนังสื... โดย นาง วิภารัตน์ บุระชัด 6/09/2561
 8. 83หางานเชียงใหม่ค่ะ คนพิการทางการได้ยิน เขียนหนังสือได้ อ่านหนังสื... โดย นาง วิภารัตน์ บุระชัด 6/09/2561
 9. 84ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว สนใจงานด้านธุรการ บันทึกข้อมูล โดย นาย บรรดิษฐ์ พึ่งชู 6/09/2561
 10. 85ผู้พิการทางสายตา ตาบอด 1 ข้าง สนใจทำงาน operator เจ้าหน้าที่ประ... โดย นางสาว นวพร ทัพเอี่ยม 5/09/2561
 11. 86ต้องการหางานคับตกงานเป็นแล้วคับยังหางานทำไม่ได้เลยผมพิการหูตึงไม... โดย นาย นายสมบัติ พันธบัวศรี 4/09/2561
 12. 87ต้องการงานสำหรับผู้ป่วยนั่งรถเข็นหญิง โดย อื่นๆ 31/08/2561
 13. 88ผู้พิการทางสายตา ตาบอด 1 ข้าง สนใจทำงาน operator call centered ง... โดย นางสาว นวพร ทัพเอี่ยม 30/08/2561
 14. 89ผู้พิการทางสายตา ตาบอด 1 ้างสนใจทำงาน operator call center สามา... โดย นางสาว นวพร ทัพเอี่ยม 30/08/2561
 15. 90ต้องการหางาน เพิ่งโดนเลิกจ้าง โดย นาย ณุพงศ์ วงค์นิลประดับ 28/08/2561