ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 6

 1. 76ผู้พิการทางสายตา ตาบอด 1 ข้าง สนใจทำงาน operator call center โดย นางสาว นวพร ทัพเอี่ยม 22/06/2561
 2. 77ผู้พิการทางสายตา ตาบอด 1 ข้าง สนใจทำงาน operator call center โดย นางสาว นวพร ทัพเอี่ยม 22/06/2561
 3. 78หางานทุกตำแหน่งทุกบริษัทที่ให้โอกาสค่ะ ติดต่อ 0800678575 ค่ะ โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 22/06/2561
 4. 79คนพิการหางานทำ พิการด้านการเคลื่อนไหว โดย นางสาว จุฑารัตน์ ผลภิญโญ 20/06/2561
 5. 80คนพิการด้านการเคลื่อนไหว ใส่ขาเทียมข้างขวาข้างเดียว โดย นางสาว กานต์พิชชา ทองเถาว์ 19/06/2561
 6. 81คนพิการหางานทำ โดย นาย พนัส ศรีสมบัติ 16/06/2561
 7. 82หางานที่โรงแรมกรุงเทพฯ โดย นางสาว ประกายดาว จันทร์ศรี 15/06/2561
 8. 83คนพิการต้องการงานทำ ด่วน ย่าน สมุทรปราการ หรือ บางนา โดย นาย ถิรพุทธิ์ ราชกิจ 14/06/2561
 9. 84คนพิการทางการเคลื่อนไหวต้องการงานทำ ด่วน โดย นาย ถิรพุทธิ์ ราชกิจ 14/06/2561
 10. 85คน​พิการต้องการทำงาน โดย นาย พันธการ โสวัตร 14/06/2561
 11. 86หางาน โดย นางสาว มะลัยวรรณ จันทร์มาลา 13/06/2561
 12. 87หางาน โอเปอร์เรเตอร์ รับโทรศัพท์ ค่ะ 0949413357 ค่ะ โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 11/06/2561
 13. 88หางานที่กรุงเทพฯ โดย นางสาว พิกุลแก้ว คำศรี 10/06/2561
 14. 89หางานที่กรุงเทพฯ โดย นางสาว ประกายดาว จันทร์ศรี 10/06/2561
 15. 90หางานทำ โดย นาง เนวเลศ ทามณี 9/06/2561