ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 6

 1. 76หางานพนักงานรับโทรศัพท์ / callcenter ค่ะ โทร 0949413357 ค่ะ โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 24/05/2563
 2. 77พิการทางการได้ยิน โดย นาย ไพรัตน์ เรืองศิริ 21/05/2563
 3. 78สนใจหางานประจำทำครับ โดย นาย ณัฐวัฒน์ จำปาแดง 19/05/2563
 4. 79พิการทางการได้ยินสื่อความหมาย ต้องการทำงานธุรการบัญชี โดย นางสาว กาญจนา เตชนันท์ 19/05/2563
 5. 80ต้องการงานความเหมาะสม : อยุธยา โดย นางสาว Rungrawan Buabud 9/05/2563
 6. 81อยากทำงาน โดย นาย อรรถพล กาวิชา 3/05/2563
 7. 82ต้องการขอมาตรา35(ช่วยเหลืออื่นใด/ประกอบอาชีพอิสระ โดย นาย วณิชย์ วาสนานุกูล 29/04/2563
 8. 83พิการสายตาหางาน สาย4 อ้อมน้อย โดย นางสาว ฐิติวรรณ อำไพภาคย์ 29/04/2563
 9. 84หางานแถวประชาอุทิศ-ทุ่งครุ โดย นางสาว เตย แซ่ลี้ 26/04/2563
 10. 85หางานอุบลราชธานี โดย นางสาว กุลสตรี วารินทร์ 25/04/2563
 11. 86สมัครงาน โดย นางสาว บุญญาฤทธิ์ จันทร์ทุ่ง 23/04/2563
 12. 87ต้องการหางาน โดย นางสาว กมลชนก ศรีพูนภักตร์ 23/04/2563
 13. 88หางานคนพิการวุฒิ ป.ตรีค่ะ โดย นางสาว นายิกา จันทร์ศรีรัตนา 22/04/2563
 14. 89นั่งรถวิลแชร์หางานครับรับทั้งมาตรา33และ35ครัย โดย นาย วิทธวัช ขยันดี 17/04/2563
 15. 90คนพิการทางการเห็น มองเห็นเลือนลาง ต้องการทำงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่บ... โดย นางสาว จารุพรรณ เนตรพุกกณะ 15/04/2563