ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 6

 1. 76ต้องการหางาน โดย นางสาว จุฑามาศ สุขร่าง 27/11/2561
 2. 77หางานในสมุทรปราการเทพารัก-บางปู-แพรกษษ โดย นาย ศวัส สมัยตรี 26/11/2561
 3. 78ต้องการทำงานธนาคาร ข้าราชการ หรืออาจารย์สอนหนังสือ โดย นาย ธณัตพล วิริยวงษานพ 22/11/2561
 4. 79ต้องการหางานสายงานช่าง โดย นาย วงศ์ปกร คริบสงวน 18/11/2561
 5. 80งานข้าราชการ โดย นางสาว อนภิชชา ปานทสุตร 17/11/2561
 6. 81ต้องการงานทำใหม่ โดย นาย เอกชัย ชาญประโคน 13/11/2561
 7. 82หางานราชการ โดย นางสาว เพ็ญญาณี เสาเกลียว 6/11/2561
 8. 83ต้องการสมัครงานธุรการ โดย นางสาว มะลัยวรรณ จันทร์มาลา 5/11/2561
 9. 84ต้องการงานสำหรับคนพิการ ทุกตำแหน่งครับ 0994192573พ โดย นาย ธีระวัฒน์ เสนาอุดร 24/10/2561
 10. 85ด่วนเริ่มงานทันที!!!หางานหยุดเสาร์อาทิตย์ โดย นาย วีระชาติ จาดนอก 22/10/2561
 11. 86หางานพนักงานส่งเอกสาร โดย นางสาว สุวลี ขานฉนวน 18/10/2561
 12. 87คนพิการต้องการทำงาน โดย นาย พันธการ โสวัตร 18/10/2561
 13. 88หางานรับโทรศัพท์ และงานอื่นๆครับ โดย นาย ธีระวัฒน์ เสนาอุดร 17/10/2561
 14. 89หางาน สามารถทำงานได้ ไม่เกี่ยงงาน โดย นาย ภาณุวัฒน์ บริบูรณ์ 15/10/2561
 15. 90คนพิการต้องการหางาน โดย นางสาว ธนาภรณ์ ริยะกุล 11/10/2561