ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 6

 1. 76หางานประจำ เขียนแบบก่อสร้าง/IT Support โดย นาย บรรญัติ แก้วประสิทธิ์ 20/07/2561
 2. 77หางานประจำ เขียนแบบก่อสร้าง/IT Support โดย นาย บรรญัติ แก้วประสิทธิ์ 20/07/2561
 3. 78ผู้พิการทางหู โดย นาย กฤษฏิเดช ศิริปะชะนะ 19/07/2561
 4. 79หางานสำหรับคนพิการด่วนตำแหน่งใดก็ได้ค่ะ 0949413357 ค่ะ โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 17/07/2561
 5. 80รับงาน โดย นาย นาย อดิศักดิ์ คำแดง 16/07/2561
 6. 81ต้องการมีงานทำ ด่วน โดย นางสาว นุชรี สุทธินันทกาน 14/07/2561
 7. 82เยาวลักษณ์ โดย นางสาว เยาวลักษณ์ อรภักดี 11/07/2561
 8. 83ต้องการทำงาน รับโทรศัพท์ หรืองานอื่นๆค่ะ 0949413357 ค่ะ โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 11/07/2561
 9. 84พิการทางการเคลื่อนไหว ต้องการหางานทำ โดย นาย สิทธิพร ลายโถ 10/07/2561
 10. 85หางาน โดย นาย สุรศักดิ์ สีพาไชย 9/07/2561
 11. 86ผู้พิการทางสายตา ตาบอด 1 ข้าง สนใจะทำงานoperator call center โดย นางสาว นวพร ทัพเอี่ยม 8/07/2561
 12. 87ผู้พิการทางสายตา ตาเลือนราง มองเห็นเลือนราง 1 ข้าง สนใจทำงานope... โดย นางสาว นวพร ทัพเอี่ยม 5/07/2561
 13. 88ต้องการหางานค่ะ โดย นางสาว จุฑามาศ สุขร่าง 4/07/2561
 14. 89ต้องการหางานทำในตรัง โดย นางสาว นรมน โปรยกระโทก 27/06/2561
 15. 90หางานตามความเหมาะสมค่ะ 0949413357 ค่ะ โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 27/06/2561