ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 5

 1. 61หางานตำแหน่งพนักงาน รับโทรศัพท์ ค่ะ โทร 0949413357 โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 2/01/2562
 2. 62ต้องการหางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดย นาย สถาพร อังคะมาตย์ 2/01/2562
 3. 63๖็ฮ.ฏษณฌ),๊๋ญฯ.ษฯ โดย นาย ศวัส สมัยตรี 27/12/2561
 4. 64ต้องการทำงานที่รับคนพิการเกี่ยวกับธุรการ โดย นางสาว จิตรลดา ทองนพเก้า 22/12/2561
 5. 65อริสรา โดย นางสาว อริสรา ตระกูลพันธ์ดี 18/12/2561
 6. 66สมัครงานในจังหวัดนครปฐม ผ฿ุ้พิการเดินได้ 0656178939 โดย นางสาว ศรีโสภา มีรอด 16/12/2561
 7. 67หางานใหม่ สายการบิน โดย นาย จารุภัทร ต้นทองคำ 11/12/2561
 8. 68หางานด้านธุรการ,กราฟิคดีไซน์ โดย นางสาว กมลลักษณ์ ฉัตรธนโชติ 11/12/2561
 9. 69หางานด้านกฎหมาย กทม (บริษัท/ราชการ)หรือทนายความหรือติดต่อจ้างว่... โดย นาย นายกีรนันท์ บุญชูวงค์ 10/12/2561
 10. 70สมัครงานในจังหวัดนครปฐม ผู้พิการร่างการเดินได้ 0615944457 และ ... โดย นางสาว ศรีโสภา มีรอด 2/12/2561
 11. 71หางานทำที่รับคนพิการ โดย นางสาว จิตรลดา ทองนพเก้า 2/12/2561
 12. 72สมัครงานในจังหวัดนครปฐม ผู้พิการร่างการเดินได้ 0615944457 และ ... โดย นางสาว ศรีโสภา มีรอด 1/12/2561
 13. 73สมัครงานในจังหวัดนครปฐม 0877930863 โดย นางสาว ศรีโสภา มีรอด 1/12/2561
 14. 74หางานทำที่บ้านค่ะ โดย นางสาว สุรีรัตน์ ชำนิ 28/11/2561
 15. 75ต้องการหางาน โดย นางสาว จุฑามาศ สุขร่าง 27/11/2561