ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 5

 1. 61รับงาน โดย นาย นาย อดิศักดิ์ คำแดง 16/07/2561
 2. 62ต้องการมีงานทำ ด่วน โดย นางสาว นุชรี สุทธินันทกาน 14/07/2561
 3. 63เยาวลักษณ์ โดย นางสาว เยาวลักษณ์ อรภักดี 11/07/2561
 4. 64ต้องการทำงาน รับโทรศัพท์ หรืองานอื่นๆค่ะ 0949413357 ค่ะ โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 11/07/2561
 5. 65พิการทางการเคลื่อนไหว ต้องการหางานทำ โดย นาย สิทธิพร ลายโถ 10/07/2561
 6. 66หางาน โดย นาย สุรศักดิ์ สีพาไชย 9/07/2561
 7. 67ผู้พิการทางสายตา ตาบอด 1 ข้าง สนใจะทำงานoperator call center โดย นางสาว นวพร ทัพเอี่ยม 8/07/2561
 8. 68ผู้พิการทางสายตา ตาเลือนราง มองเห็นเลือนราง 1 ข้าง สนใจทำงานope... โดย นางสาว นวพร ทัพเอี่ยม 5/07/2561
 9. 69ต้องการหางานค่ะ โดย นางสาว จุฑามาศ สุขร่าง 4/07/2561
 10. 70ต้องการหางานทำในตรัง โดย นางสาว นรมน โปรยกระโทก 27/06/2561
 11. 71หางานตามความเหมาะสมค่ะ 0949413357 ค่ะ โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 27/06/2561
 12. 72รับออกแบบกราฟิก รับถ่ายภาพ ฟรีแลนซ์ โดย นาย ณฐกร ทองอ่อน 26/06/2561
 13. 73คนพิการนั่งรถเข็น หางานแปลเกาหลี หรืออังกฤษทำที่บ้าน โดย นาย ธีรวัฒน์ วัฒนพันธ์ 25/06/2561
 14. 74คนพิการนั่งรถเข็น หางานออกแบบทำที่บ้าน โดย นาย ธีรวัฒน์ วัฒนพันธ์ 25/06/2561
 15. 75คนพิการทางการเคลื่อนไหว โดย นางสาว ปาหยง โคตรวงค์ษา 23/06/2561