ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 4

 1. 46ต้องการหาประสบการณ์ทำงานกับคนอื่นๆบ้างครับ โดย นาย ทศพล แสนกอ 10/08/2562
 2. 47หาประสบการณ์ใหม่ๆ เริ่มได้ทันที โดย นาย วีระชาติ จาดนอก 9/08/2562
 3. 48หางานพนักงานส่งเอกสาร โดย นางสาว สุวลี ขานฉนวน 8/08/2562
 4. 49หางานทำค่ะ โดย นางสาว กรีนวรา ทองสุขดี 7/08/2562
 5. 50คนพิการทางร่างกายต้องการหางานที่สามารถทำได้ที่บ้านค่ะ โดย นางสาว นวลนภา ตั้งสุทธิมงคล 1/08/2562
 6. 51หางาสมุทรปราการ โดย นาย ศวัส สมัยตรี 30/07/2562
 7. 52หางานทำค่ะ โดย นางสาว ณัฐภรณ์ หวังผล 23/07/2562
 8. 53คนพิการต้องการหางานเสริมที่สามารถทำที่บ้านได้ โดย นางสาว นวลนภา ตั้งสุทธิมงคล 16/07/2562
 9. 54ต้องการหางาน(ด่วน) บัญชีขั้นต้น-คีย์ข้อมูลค่ะ โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 16/07/2562
 10. 55ต้องการหางานทำใหม่ฯประเภทความพิการ สื่อความหมาย โดย นางสาว อฑิญา เพ็ชรสีนวล 10/07/2562
 11. 56ต้องการหางานด่วนค่ะ โดย นางสาว การะเกตุ จันทร์กลิ่น 9/07/2562
 12. 57ต้องการทำงานค่ะ โดย นางสาว มะลัยวรรณ จันทร์มาลา 8/07/2562
 13. 58คนพิการทางด้านสื่อความหมาย-ร่างกายปกติ โดย นาย ชาครีส แพงพงมา 5/07/2562
 14. 59คนพิการหางานประจำครับ โดย นาย ณัฐวัฒน์ จำปาแดง 2/07/2562
 15. 60สนใจหางานประจำทำครับ โดย นาย ณัฐวัฒน์ จำปาแดง 2/07/2562