ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 4

 1. 46ต้องการหางานด่วน โดย นางสาว การะเกตุ จันทร์กลิ่น 21/01/2563
 2. 47พร้อมเริ่มงานทันที ผู้พิการสายตาเลือนราง โดย นาย วุฒิชัย Xxxx 20/01/2563
 3. 48หางานครับ โดย นาย กฤษณ์พงค์ เหมือนขาว 19/01/2563
 4. 49เปลี่่ยนงาน(ด่วน)​และหางานคีย์ข้อมูล-บัญชีขั้นต้น โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 16/01/2563
 5. 50ต้องการหางานทำ โดย นาย พงษ์ธณัฐ เปรี่ยมมงคลกุล 14/01/2563
 6. 51ต้องการหางานราชการ โดย นางสาว โซฟียะ กาหลง 13/01/2563
 7. 52หางานทำช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 โดย นางสาว กาญจนา เตชนันท์ 7/01/2563
 8. 53พิการด้านการเคลื่อนไหว ต้องการหางานแนวรถไฟฟ้า ( พักอาศัยย่านเตาป... โดย นางสาว พรรุจา ธัญชนินกัญปภา 6/01/2563
 9. 54เปลี่่ยนงานและหางานทำ คีย์ข้อมูล-บัญชีขั้นต้น โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 1/01/2563
 10. 55หางานทำค่ะ โดย นางสาว กรีนวรา ทองสุขดี 30/12/2562
 11. 56ต้องการเปลี่ยนงานใหม่ โดย นาย ชาครีส แพงพงมา 26/12/2562
 12. 57หางานจ่ายเงินรายวันครับ โดย นาย ตุ๋ย สุขสำราญ 7/12/2562
 13. 58นายสมชาย บริบูรณ์ โดย นาย สมชาย บริบูรณ์ ต้องการความช่วยเหลืออื่นใดตามมาตรา35ปลูกผ 4/12/2562
 14. 59หางานค่ะ โดย นางสาว จันทรา ยิ้มเปีย 25/11/2562
 15. 60สนใจทำงานแถวๆนวนคร บางประอิน โดย นางสาว กวิตา ศรแก้ว 20/11/2562