ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 4

 1. 46นพิการชายเดินได้อายุ 56 ปี อยากมีงานทำช่วงโควิด-19 ในพื้นที่ กท... โดย นาย ฑิฏิวรรษ เจริญควร 5/08/2563
 2. 47ฅนพิการชายเดินได้อายุ 56 ปี อยากมีงานทำช่วงโควิดในพื้นที่ กทม. ... โดย นาย ฑิฏิวรรษ เจริญควร 5/08/2563
 3. 48ต้องการเปลี่ยนงาน โดย นางสาว การะเกตุ จันทร์กลิ่น 4/08/2563
 4. 49ต้องการหางานคนพิการ พิการประเภท 3 แขนข้างขวาวไม่มี โดย นาย ณัฐพงษ์ พรมวงศ์ 3/08/2563
 5. 50ต้องการหางานคนพิการ พิการประเภท 3 แขนข้างขวาวไม่มี โดย นาย ณัฐพงษ์ พรมวงศ์ 3/08/2563
 6. 51ต้องการหางานทำ โดย นางสาว จิตรลดา ทองนพเก้า 30/07/2563
 7. 52ต้องการหางานทำ โดย นาย ภัทรภณ ศรีสุวรรณ์ 30/07/2563
 8. 53หางาน โดย นาย พรมสุริยะ สุทธิเรืองวงศ์ 28/07/2563
 9. 54หางาน สมุทรปราการ แพรกษา บางปู โดย นาย ศวัส สมัยตรี 25/07/2563
 10. 55หางานครับ แพรกษา นิคมบางปู ธุการ เทพารัก โดย นาย ศวัส สมัยตรี 21/07/2563
 11. 56หางานธุรการ แถวบางนา อ่อนนุช ประเวศ โดย นางสาว กมลชนก ศรีพูนภักตร์ 21/07/2563
 12. 57หางานในตัวเมืองยะลาคะ โดย นางสาว อาอีเสาะ สะมะแอ 19/07/2563
 13. 58ต้องการหางานทำใกล้หอพัก โดย นางสาว สาลิณี แสงฝาก 16/07/2563
 14. 59ต้องการหางานทำใกล้หอพัก โดย นางสาว สาลิณี แสงฝาก 14/07/2563
 15. 60หางานแถวบางนา ศรีนครินทร์ โดย นางสาว นิชาภา ศรียาภัย 13/07/2563