ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 3

 1. 31ต้องการสมัครงานตำแหน่ง ธุรการงานทั่วไปหรือบุคคล โดย นาย ภาณุวัฒน์ ติกุล 12/09/2562
 2. 32ต้องการสมัครงานตำแหน่ง ธุรการงานทั่วไปหรือบุคคล โดย นาย ภาณุวัฒน์ ติกุล 12/09/2562
 3. 33ต้องการหางานประจำทำครับ โดย นาย ณัฐวัฒน์ จำปาแดง 10/09/2562
 4. 34หางานพนักงานส่งเอกสาร โดย นางสาว สุวลี ขานฉนวน 7/09/2562
 5. 35ผู้ ผู้พิการสายตาต้องการหางานทำด่วน โดย นาย ขวัญ เสาสูง 5/09/2562
 6. 36พร้อมเริ่มงานทันที ผู้พิการสายตา เลือนลางหางานทำในกรุงเทพฯ โดย นาย วุฒิชัย Xxxx 5/09/2562
 7. 37ต้องการหางานทำใหม่ โดย นางสาว จิตรลดา ทองนพเก้า 31/08/2562
 8. 38คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ คอมพิวเต... โดย นาย วิษณุ เสือสกุล 30/08/2562
 9. 39เปลี่่ยนงานและหางานทำ คีย์ข้อมูล-บัญชีขั้นต้น โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 26/08/2562
 10. 40หางานในสมุทนปราการครับ โดย นาย ศวัส สมัยตรี 26/08/2562
 11. 41หางานในเขตอยุธยา และใกล้เคียง โดย นางสาว จุฑามาศ สุขร่าง 26/08/2562
 12. 42หางาน โดย นางสาว ปุณยวีร์ สิงห์ชัยรัตนากร 22/08/2562
 13. 43หางานสมุทรปราการ โดย นาย ศวัส สมัยตรี 15/08/2562
 14. 44ต้องการสอบพนักงานราชการ โดย นาย ศรลักษณ์ สุทธิพันธุ์ 15/08/2562
 15. 45หางานแถว บางนา.บางพลี โดย นาย อัศนัย พุฒรังษี 13/08/2562