ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 2

 1. 16หางาน สมุทรปราการ แพรกษา บางปู เทพารัก โดย นาย ศวัส สมัยตรี 31/08/2563
 2. 17หางานฝ่ายบุคคล โดย นาย อาทิตย์ ตรัสนิ่ม 30/08/2563
 3. 18ต้องการเปลี่ยนงานใหม่ โดย นาย เกรียงไกร แสงประเสริฐ 28/08/2563
 4. 19หางานสมุทรปราการ โดย นาย ศวัส สมัยตรี 28/08/2563
 5. 20หางานตามความเหมาะสม โดย นาย ณัชธนะ ธนัชคณพัทธ 26/08/2563
 6. 21หางาน สมุทรปราการ แพรกษา บางปู เทพารัก โดย นาย ศวัส สมัยตรี 25/08/2563
 7. 22หางานนนทบุรี โดย นางสาว อภิศรา ทองมั่น 20/08/2563
 8. 23หางานกรุงเทพมหานคร โดย นาย สุชาติ วิลัยเข-วา 19/08/2563
 9. 24ต้องการหางานทำด่วนๆ โดย นางสาว สาลิณี แสงฝาก 18/08/2563
 10. 25หางาน บางนา ศรีนครินทร์ อุดมสุข โดย นางสาว นิชาภา ศรียาภัย 18/08/2563
 11. 26หางานในตัวเมืองยะลาคะ หรือในอำเภอกาบังก็ได้คะ โดย นางสาว อาอีเสาะ สะมะแอ 18/08/2563
 12. 27ต้องการหางานทำด่วนๆ โดย นางสาว สาลิณี แสงฝาก 18/08/2563
 13. 28ต้องการทำงานด่วนค่ะ โดย นางสาว ปราณี ศาลางาม 17/08/2563
 14. 29หางานจังหวัดนครสวรรค์ โดย นางสาว ตะวันทิพย์ พุ่มฉัตร 17/08/2563
 15. 30หางานทำงานประจำธุรการบัญชี โดย นางสาว กาญจนา เตชนันท์ 16/08/2563