ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 104

 1. 1546ต้องหางานคีย์ข้อมุล ธุรการ แถวรามคำแหงและนนทบุรี โดย นางสาว ธัญลักษณ์ สาระพันธ์ 16/05/2556
 2. 1547ต้องการทำงาน โดย นางสาว ดวงแก้ว ศิลปรุ 16/05/2556
 3. 1548ธนิต วิมาลย์ โดย นาย ธนิต วิมาลย์ 15/05/2556
 4. 1549พิการชายเดินได้ต้องการทำงาน โดย นาย ฉัตรวิโรจน์ บุญสกุลฤทธิ์ 15/05/2556
 5. 1550กรุงเทพฯ โดย นาย ศุภมิตร ดำคล้ำ 14/05/2556
 6. 1551 กรุงเทพ โดย นาย วีระศักดิ์ โฆสิต 14/05/2556
 7. 1552ต้องการเปลี่ยนงานด่วนๆ มีประสบการณ์การทำงานฝ่ายบุคคล ใช้ชีวิตเหม... โดย นาย วรวุฒิ แสนมะฮุง 13/05/2556
 8. 1553งานบัญชี จบโทบริหาร เงินเดือน 25,000 ขึ้น ด่วน โดย นางสาว ศริญญา อาจหาญ 10/05/2556
 9. 1554ต้องการมีงานทำ โดย นางสาว ทัศนี นิยมดุษดี 6/05/2556
 10. 1555จากเรื่องจริง สถานประกอบการควรอ่าน โดย นาย แบงค์ น้ำพุ 6/05/2556
 11. 1556คนพิการแขน1ข้างหางานทำครับ โดย นาย นิกร วาจาจิตร์ 6/05/2556
 12. 1557ฅนพิการชายเดินได้ ต้องการทำงานในพื้นที่ : กรุงเทพมหานคร - นนทบุร... โดย นาย ฑิฏิวรรษ เจริญควร 6/05/2556
 13. 1558ต้องการเปลี่ยนงาน 0874290100 โดย นาย กฤษณะ จำปาเป็น 6/05/2556
 14. 1559หางานในระยอง โดย นาย วิหค อาจบัณฑิต 5/05/2556
 15. 1560สมัครงานพนักงานบริการและงานครัว ร้านอาหารด่วน โดย นางสาว นิตย์ นนทอง 4/05/2556