ข้อมูลรับคนพิการทำงาน หน้า 6

 1. 76กรุงเทพมหานคร: ***รับเฉพาะผู้พิการ สามารถสื่อสารได้ ฟังได้ คีย์ข้... โดย บริษัท มาสด้าซิตี้ จำกัด 30 พฤศจิกายน 2561 หมดเขต 15 ธันวาคม 2561
 2. 77กรุงเทพมหานคร: รับสมัคร พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center Agent) โดย เฟิร์ส คอนแท็ค เซ็นเตอร์ 11 ธันวาคม 2561 หมดเขต 31 มกราคม 2562
 3. 78กรุงเทพมหานคร: ลูกจ้างของสำนักงานฯ (คนพิการ) ภายใต้โครงการศูนย์ให... โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 26 พฤศจิกายน 2561 หมดเขต 7 ธันวาคม 2561
 4. 79กรุงเทพมหานคร: รับสมัครพนักงานบริการด้านการขายจำนวนมาก (สำหรับผู้... โดย เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 15 พฤศจิกายน 2561 หมดเขต 31 ธันวาคม 2561
 5. 80นนทบุรี: รับสมัครด่วน โดย หจก.ยูไนเต็ด เทรดเดอร์ (1994) 13 พฤศจิกายน 2561 หมดเขต 30 542
 6. 81ฉะเชิงเทรา: รับพนักงานขายยาประจำร้าน 2 ตำแหน่ง ร้านรุ่งอรุณเภส... โดย ร้านรุ่งอรุณเภสัช 29 ตุลาคม 2561 หมดเขต 31 ธันวาคม 2562
 7. 82นครปฐม: HR Adimn (สำหรับผู้พิการ) โดย บีทาเก้น จำกัด 25 ตุลาคม 2561 หมดเขต 25 ธันวาคม 2561
 8. 83กรุงเทพมหานคร: รับสมัครงานตำแหน่งธุรการ - ผู้พิการทางร่างกาย เดิน... โดย ทรู จีเอส 24 ตุลาคม 2561 หมดเขต 30 542
 9. 84กรุงเทพมหานคร: บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด โดย บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด 16 ตุลาคม 2561 หมดเขต 31 ตุลาคม 2561
 10. 85กรุงเทพมหานคร: บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด โดย บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด 16 ตุลาคม 2561 หมดเขต 30 542
 11. 86กรุงเทพมหานคร: เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้เข้าทำงาน โดย บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) 9 ตุลาคม 2561 หมดเขต 30 542
 12. 87กรุงเทพมหานคร: รับสมัครแม่บ้าน, เจ้าหน้าที่ทำควาทสะอาด โดย รักษาความปลอดภัย จี4เอส (ประเทศไทย) จำกัด 2 ตุลาคม 2561 หมดเขต 31 ธันวาคม 2561
 13. 88กรุงเทพมหานคร: รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป โดย รักษาความปลอดภัย จี4เอส (ประเทศไทย) จำกัด 3 ตุลาคม 2561 หมดเขต 30 542
 14. 89กรุงเทพมหานคร: รับสมัครงาน คนพิการ โดย Vault Mark Co., Ltd. 17 กันยายน 2561 หมดเขต 30 542
 15. 90กรุงเทพมหานคร: รับสมัครพนักงานเร่งรัดหนี้สิน จำนวนมาก โดย เดอะ พรีเมี่ยม ซุปเปอร์ริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด 18 กันยายน 2561 หมดเขต 31 ธันวาคม 2562