ข้อมูลรับคนพิการทำงาน หน้า 11

 1. 151กรุงเทพมหานคร: รับสมัครผู้พิการเข้าทำงาน โดย บริษัท สุนทรเมทัลอินดัสทรี้ส์ จำกัด 8 สิงหาคม 2561 หมดเขต 30 542
 2. 152กรุงเทพมหานคร: บริษัท พรปิยะฌาน โลจีสติกส์ จำกัด รับสมัครงานคนพิก... โดย Pornpiyacharn Logistics Co., Ltd. 8 สิงหาคม 2561 หมดเขต 30 542
 3. 153สมุทรปราการ: รับสมัครพนักงานประจำ โดย จินป่าว พรีซีชั่น อินดัสทรี่ 31 กรกฎาคม 2561 หมดเขต 1 มกราคม 2562
 4. 154กรุงเทพมหานคร: รับสมัครผู้พิการทางการได้ยิน-หูหนวก (แม่บ้าน/ พนัก... โดย บริษัท โซเด็กซ์โซ่ (ประเทศไทย) จำกัด 31 กรกฎาคม 2561 หมดเขต 31 ธันวาคม 2561
 5. 155กรุงเทพมหานคร: บริษัท พรปิยะฌาน โลจีสติกส์ จำกัด รับสมัครงานคนพิก... โดย Pornpiyacharn Logistics Co., Ltd. 17 กรกฎาคม 2561 หมดเขต 30 542
 6. 156กรุงเทพมหานคร: รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา โดย บริษัท เค.ที.วาย. ฟู๊ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 17 กรกฎาคม 2561 หมดเขต 31 สิงหาคม 2561
 7. 157กรุงเทพมหานคร: รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา โดย บริษัท เค.ที.วาย. ฟู๊ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 17 กรกฎาคม 2561 หมดเขต 31 กรกฎาคม 2561
 8. 158กรุงเทพมหานคร: ตำแหน่งธุรการ ยินดีรับผู้พิการเข้าทำงาน โดย บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 17 กรกฎาคม 2561 หมดเขต 30 542
 9. 159กรุงเทพมหานคร: เชิญคนพิการสื่อสารได้ ทำงานแผนกบุคคล โดย สตาร์ 360 (ประเทศไทย) 10 กรกฎาคม 2561 หมดเขต 31 ธันวาคม 2562
 10. 160กรุงเทพมหานคร: รับสมัครพนักงานบริการด้านการขายจำนวนมาก (สำหรับผู้... โดย เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 9 กรกฎาคม 2561 หมดเขต 31 กรกฎาคม 2561
 11. 161กรุงเทพมหานคร: รับสมัครคนพิการที่ช่วยเหลือตัวเองได้ทำงานแม่บ้าน(ด... โดย ซูชิ ฮานะ(ประเทศไทย) จำกัด 3 กรกฎาคม 2561 หมดเขต 31 กรกฎาคม 2561
 12. 162กรุงเทพมหานคร: บริษัท พรปิยะฌาน โลจีสติกส์ จำกัด รับสมัครงานคนพิก... โดย Pornpiyacharn Logistics Co., Ltd. 29 มิถุนายน 2561 หมดเขต 30 สิงหาคม 2561
 13. 163กรุงเทพมหานคร: บริษัท พรปิยะฌาน โลจีสติกส์ จำกัด รับสมัครงานคนพิก... โดย Pornpiyacharn Logistics Co., Ltd. 3 กรกฎาคม 2561 หมดเขต 30 542
 14. 164กรุงเทพมหานคร: ประกาศรับสมัครงาน - เจ้าหน้าที่ไอที โดย บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด 20 มิถุนายน 2561 หมดเขต 31 กรกฎาคม 2561
 15. 165กรุงเทพมหานคร: เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ เข้าทำงานก... โดย บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด 20 มิถุนายน 2561 หมดเขต 31 กรกฎาคม 2561