รับสมัครงานคนพิการ

ข้อมูลทั่วไปของงาน

วันที่ประกาศ

7 ตุลาคม 2562

ประเภทงาน

จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป

ตำแหน่ง

พนักงานธุรการฝ่ายบุคคล

อัตรา/จำนวนคน

1 คน

เงินเดือน

ตามตกลง บาท

สวัสดิการ

 • * ค่าอาหาร 30 บาท/วัน+ข้าวเปล่าฟรี
 • * รถรับส่งพนักงาน (เทพารักษ์+เคหะ)
 • * กองทุนประกันสังคม
 • * ประกันชีวิต+ประกันสุขภาพ
 • * ตรวจร่างกายประจำปี
 • * กองทุนเงินทดแทน
 • * เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
 • * กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • * ลาพักผ่อน 6–15 วัน/ปี
 • * โบนัสประจำปี

วันหมดเขตรับสมัคร

30 ตุลาคม 2562

ลักษณะงาน

* ตรวจสอบข้อมูลการทำล่วงเวลา OT ของพนักงาน

* บันทึกการทำงานล่วงเวลา OT ของพนักงาน

* บันทึกประวัติพนักงานเข้าระบบ

* ตรวจสอบข้อมูลการลาในระบบของพนักงานให้ถูกต้องตามเงื่อนไข

* งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

การศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

คุณสมบัติ/ทักษะ

 • * วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาบัญชี หรือ สาขาคอมพิวเตอร์ , ปริญญาตรี
 • * มีประสปการณ์ทำงานด้านการคำนวนค่าแรงในการคิด OT อย่างน้อย 1 ปี
 • * มีความละเอียดรอบคอบ
 • * สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้ เช่น Microsoft Word , Excel, ได้เป็นอย่างดี
 • * มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • * มีบัตรประจำตัวคนพิการ

อายุ

22 - 33 ปี

เพศ

ไม่จำกัด

ภาษา

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

1 ปี

ความพิการ

พิการด้านร่างกาย-เดินได้

รายละเอียดการติดต่อ

องค์กร/บริษัท

บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด

จังหวัด

สมุทรปราการ

ที่อยู่

906 หมู่ 15 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

อีเมล์

suppasit@captaincoating.com

โทรศัพท์

Tel. 02-335-5555 ต่อ6564 ติดต่อคุณสรรพสิทธิ์ 061 410 8551

ผู้ติดต่อ

นายสรรพสิทธิ์ ศรีตะบุตร

เพิ่มกระทู้ใหม่

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ


(สามารถโพสต์ได้แม้ใส่ URL ภาพผิด แต่จะไม่แสดงรูปไอค่อน)

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...