ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 6

 1. 76เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานล้างจาน : ประเวศ กทม. 861/0 12/07/2562
 2. 77เชิญคนพิการเพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน : สวนหลวง กทม. 911/0 11/07/2562
 3. 78เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประสานงา... 1380/0 5/07/2562
 4. 79เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้าใน HOT POT BUFFET ... 1342/0 5/07/2562
 5. 80เชิญคนพิการเพศชาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคีย์ข้อมูล : ปทุมธานี 1089/0 5/07/2562
 6. 81เชิญคนพิการเพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : บางใหญ่ นนทบุ... 1178/0 5/07/2562
 7. 82เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานพับกระเป๋า : เ... 1125/0 3/07/2562
 8. 83เชิญคนพิการเข้าทำงานธุรการ : เมืองสมุทรสาคร 1181/0 27/06/2562
 9. 84เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานดูแลสวน :บางรัก ก... 1365/0 21/06/2562
 10. 85เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสมกับความพิการ ... 2266/0 21/06/2562
 11. 86เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประ... 1540/0 20/06/2562
 12. 87เชิญคนพิการที่มีทักษะกราฟฟิก เข้าทำงานตำแหน่ง Graphic Designer :... 1595/0 19/06/2562
 13. 88เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : ดุสิต กทม. 1657/0 17/06/2562
 14. 89เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 1404/0 17/06/2562
 15. 90เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่ง Monthly Opera... 2543/0 14/06/2562