ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 6

 1. 76เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการประสานง... 2124/0 24/09/2562
 2. 77เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ ต้องการทำงานทางด้านพนักงานสำนั... 2027/0 24/09/2562
 3. 78เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประจำร้าน HOT... 1729/0 23/09/2562
 4. 79เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน : บางกะปิ กทม. 1447/0 23/09/2562
 5. 80เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ปากเกร็ด นนทบุรี 1893/0 18/09/2562
 6. 81เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน Call Center ... 1597/0 18/09/2562
 7. 82เชิญคนพิการเพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งธุรการ : บางเขน กทม. 1243/0 17/09/2562
 8. 83เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่ง Call Center : ห้วยข... 1278/0 17/09/2562
 9. 84เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน : บางรัก กทม. 1701/0 11/09/2562
 10. 85เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน : บางพลี สมุทรปร... 1492/0 10/09/2562
 11. 86เชิญคนพิการเพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน : หลักสี่ กทม. 1664/0 9/09/2562
 12. 87เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า : โร... 1647/0 4/09/2562
 13. 88เชิญคนพิการเข้าทำงานตามความเหมาะสมกับความพิการ : บ้านแพ้ว สมุทรส... 1304/0 3/09/2562
 14. 89เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประจำร้านกาแฟอินทนิล : พระโขนง... 1643/0 3/09/2562
 15. 90เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการฝ... 1292/0 2/09/2562