ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 6

 1. 76เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานขาย : สามพราน นครปฐม 904/0 12/06/2562
 2. 77เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบัญชี (สัญญาจ้าง 6 เดือน) : บา... 1040/0 10/06/2562
 3. 78เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : บางกะปิ กทม. 1009/0 7/06/2562
 4. 79เชิญคนพิการที่สามารถทำงานได้ เข้าทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสมกับความ... 1232/0 6/06/2562
 5. 80เชิญคนพิการที่สื่อสารได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสมกับสภาพร่างกาย :... 864/0 6/06/2562
 6. 81เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ : เมืองชลบุรี 1062/2 5/06/2562
 7. 82เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งผู้ดูแลเว็บไซด์ : บางซ... 764/0 5/06/2562
 8. 83เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด / ล้า... 664/0 5/06/2562
 9. 84เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ : บางขุนเทียน กทม. 1015/0 30/05/2562
 10. 85เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานล้างจาน : ป้อ... 929/0 30/05/2562
 11. 86เชิญคนพิการที่สามารถสื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งธุรการ : บางขุนเท... 873/0 30/05/2562
 12. 87เชิญคนพิการเพศชาย เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่เบิกจ่าย/พ่อบ้าน : ... 709/0 29/05/2562
 13. 88เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 1609/1 22/05/2562
 14. 89เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานแรงงานส... 1223/0 17/05/2562
 15. 90เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพศชาย เข้าทำงานตำแหน... 1173/0 16/05/2562