ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 6

 1. 76เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : ฉะเชิง... 1505/0 11/12/2562
 2. 77รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : 1... 2572/0 9/12/2562
 3. 78เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานแคชเชี... 1199/0 9/12/2562
 4. 79เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานติดต่อประสานงาน : บางรัก กทม. 1509/0 27/11/2562
 5. 80เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานจัดเก็บเอกสาร : BTS อนุสาวรีย์... 1738/0 27/11/2562
 6. 81เชิญเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : ชลบุรี 3016/0 25/11/2562
 7. 82เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพ่อบ้านและแม่บ... 1397/0 21/11/2562
 8. 83เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ : ... 1796/0 21/11/2562
 9. 84คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : กทม. / ปริมณฑล 2227/0 21/11/2562
 10. 85คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม ในพื้นท... 2166/0 21/11/2562
 11. 86คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประชาสัม... 2106/0 21/11/2562
 12. 87คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ หรืองานเอก... 2066/0 21/11/2562
 13. 88คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงาน ฝ่ายผลิต งานช่าง หรืองา... 2198/0 21/11/2562
 14. 89เชิญคนพิการเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป : กรมสรรพสามิต พื... 2644/0 18/11/2562
 15. 90เชิญคนพิการเดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : บางปะกง ฉะเชิ... 1500/0 18/11/2562