ข่าวภาครัฐรับคนพิการทำงาน หน้า 5

 1. 61เปิดสอบคนพิการรับราชการ...สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (2-20 ก.... 4170/0 22/08/2556
 2. 62สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) รับสมัครคนพิการทำงาน(... 4045/0 20/08/2556
 3. 63สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รับสมัครคนพิก... 3650/0 20/08/2556
 4. 64เชิญคนตาบอด(หญิง)สมัครงาน...สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง (26-30 ส... 3067/0 15/08/2556
 5. 65ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย รับสมัครคนพิการทำงาน ... 3891/0 8/08/2556
 6. 66เปิดสอบคนพิการรับราชการ...สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (5-20 ส.ค. 56) 3349/0 2/08/2556
 7. 67เปิดสอบคนพิการรับราชการ...กรมสรรพากร (1-22 ส.ค. 56) 3656/0 31/07/2556
 8. 68เปิดสอบคนพิการรับราชการ...กรมบัญชีกลาง(เขตพื้นที่) (24 ก.ค.-7 ส.... 2694/0 29/07/2556
 9. 69ประกาศสอบคนพิการรับราชการ...กรมบัญชีกลาง สมัครภายในวันนี้(25 มิ.... 2782/0 25/06/2556
 10. 70ประกาศรับสมัครสอบคนพิการเข้ารับราชการ...กรมธนารักษ์ (26 มิ.ย.- 9... 3767/0 21/06/2556
 11. 71ประกาศรับสมัครสอบคนพิการเข้ารับราชการ...กระทรวงยุติธรรม 4787/0 8/05/2556
 12. 72ประกาศรับสมัครสอบคนพิการเข้ารับราชการ...กระทรวงการคลัง 3851/0 29/04/2556
 13. 73ประกาศรับสมัครสอบคนพิการเข้ารับราชการ...กรมเจ้าท่า 5208/0 3/04/2556
 14. 74ขยายเวลา ! ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ...กรมเจรจาการค้าระหว่า... 2709/0 12/03/2556
 15. 75เชิญคนพิการสมัครสอบเข้ารับราชการ...สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 5406/0 19/02/2556