ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 5

 1. 61เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่ง คนสวน : นิคมอุตสาหกรรมหนองแค สระบุรี 1436/0 1/08/2562
 2. 62เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : สุขุมวิท 55 กทม. 1655/0 30/07/2562
 3. 63เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน : ดินแดง กทม. 1418/0 26/07/2562
 4. 64เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเร่งรัด... 1462/0 25/07/2562
 5. 65เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : อาคา... 1577/0 25/07/2562
 6. 66เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการทั่วไป : บางพลี สมุทรปร... 1633/0 25/07/2562
 7. 67เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งธุรการทั่วไป : เมือง... 1092/0 24/07/2562
 8. 68เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : ปทุมธานี 1178/0 23/07/2562
 9. 69เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งธุรการทั่วไป : วังทองหลาง กทม. 1553/0 22/07/2562
 10. 70เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการได้ยิน เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพ... 1161/0 22/07/2562
 11. 71เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักง... 1518/0 18/07/2562
 12. 72เชิญคนพิการด้านร่างกาย-เดินได้/การได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน... 1392/0 17/07/2562
 13. 73เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประสานง... 1014/0 15/07/2562
 14. 74เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานแพ็คกิ้... 1130/0 12/07/2562
 15. 75เชิญคนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และ สามารถสื่อสารทางการออก... 1112/0 12/07/2562