ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 5

 1. 61เชิญคนพิการเพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : บางใหญ่ นนทบุ... 940/0 5/07/2562
 2. 62เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานพับกระเป๋า : เ... 912/0 3/07/2562
 3. 63เชิญคนพิการเข้าทำงานธุรการ : เมืองสมุทรสาคร 1059/0 27/06/2562
 4. 64เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานดูแลสวน :บางรัก ก... 1196/0 21/06/2562
 5. 65เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสมกับความพิการ ... 1994/0 21/06/2562
 6. 66เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประ... 1359/0 20/06/2562
 7. 67เชิญคนพิการที่มีทักษะกราฟฟิก เข้าทำงานตำแหน่ง Graphic Designer :... 1411/0 19/06/2562
 8. 68เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : ดุสิต กทม. 1497/0 17/06/2562
 9. 69เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 1264/0 17/06/2562
 10. 70เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่ง Monthly Opera... 1970/0 14/06/2562
 11. 71เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลังสินค้... 1484/0 14/06/2562
 12. 72เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 1219/0 13/06/2562
 13. 73เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 1085/0 13/06/2562
 14. 74เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : เมืองชลบุรี 847/0 12/06/2562
 15. 75เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งงานเอกสาร ธุรการ : สามพราน นครปฐม 980/0 12/06/2562