ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 5

 1. 61เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งธุรการบัญชี : สถานีรถ... 1133/0 18/11/2562
 2. 62เชิญคนพิการทางการได้ยิน เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานชงกาแฟ : ... 1315/0 14/11/2562
 3. 63เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : ฉะเชิงเทรา 1301/0 6/11/2562
 4. 64เชิญคนพิการเพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : พระโขนง กทม. 1481/0 30/10/2562
 5. 65เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพ่อบ้าน/แม่บ้าน : ศรีราชา ชลบุรี 1582/0 30/10/2562
 6. 66เชิญคนพิการสามารถเดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งธุรการ (เบิกจ่ายอุปกรณ์... 1697/0 30/10/2562
 7. 67เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : บาง... 1722/0 16/10/2562
 8. 68เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน(ห้องผ้า) : โรงแรมไอบิส กรุงเท... 1917/0 16/10/2562
 9. 69เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการฝ่ายบ... 1552/0 15/10/2562
 10. 70เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสมกับความ... 1578/0 15/10/2562
 11. 71เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด : นนทบุรี 1790/1 9/10/2562
 12. 72เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่... 2244/0 9/10/2562
 13. 73เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการประสานงา... 1855/0 30/09/2562
 14. 74เชิญคนพิการทางการได้ยิน (อ่านออก/เขียนได้) เข้าทำงานตำแหน่งพนักง... 2101/0 27/09/2562
 15. 75เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานผลิต (ร... 1861/0 24/09/2562