ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 5

 1. 61คนพิการต้องการงานตามความเหมาะสม งานประจำหรืองานราชการ : ยะลา 1424/0 21/01/2563
 2. 62คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ : ชลบุรี 1540/0 21/01/2563
 3. 63คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านติดต่อประสานงาน O... 1502/0 21/01/2563
 4. 64เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : นนทบุรี 1262/0 17/01/2563
 5. 65เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งธุรการ : สมุทรปร... 2212/0 16/01/2563
 6. 66เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานล้างจาน : เขตวัฒน... 877/0 16/01/2563
 7. 67เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานล้างรถ : เมือ... 981/0 7/01/2563
 8. 68เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการลูก... 1382/0 7/01/2563
 9. 69คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : พื้นท... 1490/0 6/01/2563
 10. 70คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม/ค่าจ้าง... 1361/0 6/01/2563
 11. 71คนพิการทางด้านสายตา (สายตาเลือนลาง) ต้องการทำงานตามความเหมาะสม :... 1155/0 6/01/2563
 12. 72คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : บ่อวิน-... 1210/0 6/01/2563
 13. 73เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : หลักสี่ กทม. 1485/0 16/12/2562
 14. 74เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ... 1163/0 16/12/2562
 15. 75เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 1375/0 13/12/2562