ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 5

 1. 61เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : อาคา... 1216/0 25/07/2562
 2. 62เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการทั่วไป : บางพลี สมุทรปร... 1284/0 25/07/2562
 3. 63เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งธุรการทั่วไป : เมือง... 829/0 24/07/2562
 4. 64เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : ปทุมธานี 926/0 23/07/2562
 5. 65เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งธุรการทั่วไป : วังทองหลาง กทม. 1129/0 22/07/2562
 6. 66เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการได้ยิน เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพ... 910/0 22/07/2562
 7. 67เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักง... 1122/0 18/07/2562
 8. 68คนพิการทางด้านร่างกาย ใช้รถเข็น ต้องการทำงานที่รับมาทำที่บ้านได้... 1347/0 18/07/2562
 9. 69เชิญคนพิการด้านร่างกาย-เดินได้/การได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน... 1069/0 17/07/2562
 10. 70คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ เอกสาร :... 1506/0 15/07/2562
 11. 71คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ/ประสานงาน ... 1411/0 15/07/2562
 12. 72คนพิการทางการสื่อความหมาย ต้องการงานด้านบัญชี ในเขตพื้นที่สมุทรส... 1220/0 15/07/2562
 13. 73เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประสานง... 772/0 15/07/2562
 14. 74เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานแพ็คกิ้... 866/0 12/07/2562
 15. 75เชิญคนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และ สามารถสื่อสารทางการออก... 883/0 12/07/2562