ข่าวภาครัฐรับคนพิการทำงาน หน้า 4

กระทู้ทั้งหมด

 1. 46เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งวิศวกร / นักเทคโนโลยีอวกาศ / นักพัฒนา... 5722/0 19/04/2559
 2. 47เชิญคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย เข้าบรรจุบุคคลเข้ารับ... 5641/0 28/03/2559
 3. 48เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี (คนพิการ) : ก... 4018/0 22/03/2559
 4. 49เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ) : กรม... 5416/0 22/03/2559
 5. 50เชิญคนพิการ เข้าทำงานราชการ พนักงานประจำสำนักงาน : กระบี่ 4273/0 13/01/2559
 6. 51เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ)... 4058/0 22/12/2558
 7. 52เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักง... 3578/0 22/12/2558
 8. 53เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต : สำนักงานสรรพสา... 3391/0 11/08/2558
 9. 54เชิญคนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานรั... 3431/0 16/07/2558
 10. 55กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญช... 3220/1 21/05/2558
 11. 56กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานสรรพสามิต (คนพ... 2913/0 21/05/2558
 12. 57เชิญผู้พิการเข้าทำงาน สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี ...ตำแหน่ง พน... 3260/0 25/02/2557
 13. 58 กรมองค์การระหว่างประเทศ รับสมัครคนพิการทำงานธุรการ 1 อัตรา ... 4558/0 29/10/2556
 14. 59เปิดรับสมัครคนพิการทำงาน...กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ... 3536/0 11/10/2556
 15. 60มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เปิดรับสมัครคนพ... 3805/0 8/10/2556