ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 4

 1. 46เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ เอกสาร... 1327/0 21/02/2563
 2. 47เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งแคชเชียร์ : ระยอง 976/0 20/02/2563
 3. 48เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย / การได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริ... 1097/0 18/02/2563
 4. 49เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานแพ็คกิ้งฝา : นนทบุรี 1034/2 17/02/2563
 5. 50เชิญคนพิการด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานจัดเก็บเอก... 1466/0 4/02/2563
 6. 51เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบรรจุสิ... 1118/0 3/02/2563
 7. 52เชิญคนพิการเข้าทำงานตามความเหมาะสม : สมุทรสาคร 1298/0 23/01/2563
 8. 53เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบรรจุหีบห่อ : พระ... 1171/0 21/01/2563
 9. 54เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : นนทบุรี 1322/0 17/01/2563
 10. 55เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งธุรการ : สมุทรปร... 2353/0 16/01/2563
 11. 56เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานล้างจาน : เขตวัฒน... 906/0 16/01/2563
 12. 57เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานล้างรถ : เมือ... 1015/0 7/01/2563
 13. 58เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการลูก... 1453/0 7/01/2563
 14. 59เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : หลักสี่ กทม. 1537/0 16/12/2562
 15. 60เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ... 1199/0 16/12/2562