ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 4

 1. 46เชิญคนพิการเพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน : หลักสี่ กทม. 1420/0 9/09/2562
 2. 47เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า : โร... 1534/0 4/09/2562
 3. 48เชิญคนพิการเข้าทำงานตามความเหมาะสมกับความพิการ : บ้านแพ้ว สมุทรส... 1212/0 3/09/2562
 4. 49เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประจำร้านกาแฟอินทนิล : พระโขนง... 1422/0 3/09/2562
 5. 50เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการฝ... 1196/0 2/09/2562
 6. 51เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานล้างจาน : วัฒนา ก... 1035/0 2/09/2562
 7. 52เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 1147/0 2/09/2562
 8. 53เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ... 1384/0 26/08/2562
 9. 54เชิญคนพิการทางการได้ยินหรือด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่... 1699/0 23/08/2562
 10. 55เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งมอบรถ : ... 1411/0 21/08/2562
 11. 56เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : ลาดกระ... 1396/1 20/08/2562
 12. 57เชิญคนพิการเพศชาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานผ่ายผลิต/พนักงานธุรการ ... 1434/0 20/08/2562
 13. 58เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ : บางเขน กทม. 1349/0 20/08/2562
 14. 59เชิญคนพิการเข้าทำงานตามความเหมาะสม : เมืองสมุทรสาคร 1102/0 13/08/2562
 15. 60เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งฝ่ายผลิต/บันทึกข้อมูล : กระทุ่มแบน สม... 2838/0 9/08/2562