ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 4

 1. 46เชิญคนพิการวุฒิปริญญาตรี เข้าสมัครตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ :... 1786/0 20/08/2562
 2. 47เชิญคนพิการเพศชาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานผ่ายผลิต/พนักงานธุรการ ... 1063/0 20/08/2562
 3. 48เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ : บางเขน กทม. 1039/0 20/08/2562
 4. 49เชิญคนพิการเข้าทำงานตามความเหมาะสม : เมืองสมุทรสาคร 826/0 13/08/2562
 5. 50เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งฝ่ายผลิต/บันทึกข้อมูล : กระทุ่มแบน สม... 1561/0 9/08/2562
 6. 51เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่ง Operator : คล... 1578/0 6/08/2562
 7. 52รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานภาษี... 1809/0 5/08/2562
 8. 53รับสมัครคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงา... 2061/0 2/08/2562
 9. 54รับสมัครคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง... 2184/0 2/08/2562
 10. 55รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติก... 1299/0 2/08/2562
 11. 56เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่ง คนสวน : นิคมอุตสาหกรรมหนองแค สระบุรี 968/0 1/08/2562
 12. 57เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : สุขุมวิท 55 กทม. 1313/0 30/07/2562
 13. 58เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน : ดินแดง กทม. 1130/0 26/07/2562
 14. 59คนพิการใช้รถเข็น ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก : จันทบุรี 1368/0 25/07/2562
 15. 60เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเร่งรัด... 1066/0 25/07/2562