ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 4

 1. 46เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ/คลังสิ... 1334/0 25/02/2563
 2. 47เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานแพ็คกิ้... 1117/0 25/02/2563
 3. 48เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำ... 1036/0 25/02/2563
 4. 49เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ เอกสาร... 1248/0 21/02/2563
 5. 50เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งแคชเชียร์ : ระยอง 940/0 20/02/2563
 6. 51เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย / การได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริ... 1056/0 18/02/2563
 7. 52เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานด้านภาษาต่างประ... 1099/0 18/02/2563
 8. 53เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานแพ็คกิ้งฝา : นนทบุรี 994/2 17/02/2563
 9. 54เชิญคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานการเงินและบัญชี : นครนาย... 1613/0 4/02/2563
 10. 55เชิญคนพิการด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานจัดเก็บเอก... 1418/0 4/02/2563
 11. 56เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบรรจุสิ... 1073/0 3/02/2563
 12. 57เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป : สำนักงานปลัดกระ... 2444/0 28/01/2563
 13. 58เชิญคนพิการเข้าทำงานตามความเหมาะสม : สมุทรสาคร 1243/0 23/01/2563
 14. 59เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบรรจุหีบห่อ : พระ... 1131/0 21/01/2563
 15. 60คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านการขายทางโทรศัพท์ ... 1592/0 21/01/2563