ข่าวภาครัฐรับคนพิการทำงาน หน้า 3

กระทู้ทั้งหมด

 1. 31เชิญคนพิการเข้าทำงานพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ... 9189/0 6/12/2559
 2. 32ปิดรับสมัครแล้ว เชิญคนพิการเข้าตำแหน่งพนักงานราชการ (จ้า... 10473/3 31/10/2559
 3. 33เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งช่างคอมพิวเตอร... 7927/0 19/09/2559
 4. 34เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการ (ประเภทสัญญาจ้าง) : เชี... 9867/1 7/07/2559
 5. 35เชิญคนพิการสมัครเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงา... 15379/10 1/06/2559
 6. 36เชิญคนพิการเข้ารับราชการตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน : ส... 7209/3 25/05/2559
 7. 37เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการได้ยิน เข้าทำงานทางด้านพนักงานรา... 7760/0 22/04/2559
 8. 38เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งวิศวกร / นักเทคโนโลยีอวกาศ / นักพัฒนา... 5617/0 19/04/2559
 9. 39เชิญคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย เข้าบรรจุบุคคลเข้ารับ... 5577/0 28/03/2559
 10. 40เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี (คนพิการ) : ก... 3900/0 22/03/2559
 11. 41เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ) : กรม... 4630/0 22/03/2559
 12. 42เชิญคนพิการ เข้าทำงานราชการ พนักงานประจำสำนักงาน : กระบี่ 4113/0 13/01/2559
 13. 43เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ)... 3973/0 22/12/2558
 14. 44เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักง... 3493/0 22/12/2558
 15. 45เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต : สำนักงานสรรพสา... 3330/0 11/08/2558