ข่าวภาครัฐรับคนพิการทำงาน หน้า 3

 1. 31เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ราชเทวี กทม. 10478/0 28/11/2560
 2. 32เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานพนักงานรับโทรศัพท์ (ล... 8401/0 11/10/2560
 3. 33เชิญคนพิการเพศชาย เข้าทำงานพนักงานจ้างเหมารายปี : รพ.ตำรวจ 6717/0 22/09/2560
 4. 34เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฝ่ายกู้ยืม : กองท... 5951/0 18/09/2560
 5. 35ประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : กรมส... 6964/0 7/08/2560
 6. 36เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป : กรมศุลกากร 7301/0 25/05/2560
 7. 37รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให... 14290/6 2/05/2560
 8. 38เชิญคนพิการ สมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป : สำนักงานสรรพส... 11711/0 7/12/2559
 9. 39เชิญคนพิการเข้าทำงานพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ... 9271/0 6/12/2559
 10. 40ปิดรับสมัครแล้ว เชิญคนพิการเข้าตำแหน่งพนักงานราชการ (จ้า... 10692/3 31/10/2559
 11. 41เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งช่างคอมพิวเตอร... 8121/0 19/09/2559
 12. 42เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการ (ประเภทสัญญาจ้าง) : เชี... 10356/1 7/07/2559
 13. 43เชิญคนพิการสมัครเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงา... 16024/10 1/06/2559
 14. 44เชิญคนพิการเข้ารับราชการตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน : ส... 7359/3 25/05/2559
 15. 45เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการได้ยิน เข้าทำงานทางด้านพนักงานรา... 7845/0 22/04/2559