ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 3

 1. 31เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด : นนทบุรี 1545/1 9/10/2562
 2. 32เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่... 1664/0 9/10/2562
 3. 33เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการประสานงา... 1675/0 30/09/2562
 4. 34เชิญคนพิการทางการได้ยิน (อ่านออก/เขียนได้) เข้าทำงานตำแหน่งพนักง... 1855/0 27/09/2562
 5. 35เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานผลิต (ร... 1666/0 24/09/2562
 6. 36เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการประสานง... 1822/0 24/09/2562
 7. 37เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ ต้องการทำงานทางด้านพนักงานสำนั... 1715/0 24/09/2562
 8. 38เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประจำร้าน HOT... 1583/0 23/09/2562
 9. 39เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน : บางกะปิ กทม. 1301/0 23/09/2562
 10. 40เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ปากเกร็ด นนทบุรี 1683/0 18/09/2562
 11. 41เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน Call Center ... 1482/0 18/09/2562
 12. 42เชิญคนพิการเพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งธุรการ : บางเขน กทม. 1126/0 17/09/2562
 13. 43เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่ง Call Center : ห้วยข... 1210/0 17/09/2562
 14. 44เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน : บางรัก กทม. 1633/0 11/09/2562
 15. 45เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน : บางพลี สมุทรปร... 1367/0 10/09/2562