ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 3

 1. 31เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประจำร้... 1004/0 16/04/2563
 2. 32เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประชาสั... 770/0 13/04/2563
 3. 33เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ admin : วั... 977/0 13/04/2563
 4. 34เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด : สวน... 897/0 3/04/2563
 5. 35เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... 923/0 3/04/2563
 6. 36เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ... 784/1 3/04/2563
 7. 37เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : มีที่พักให้ 1071/0 25/03/2563
 8. 38เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานนวด / พ... 763/0 25/03/2563
 9. 39เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานในร้าน HOT POT BUFFET : ภาคเหนื... 828/0 16/03/2563
 10. 40เชิญคนพิการเข้าทำงานตามความเหมาะสม : ปฏิบัติงานที่ช่องนนทรี 1370/0 5/03/2563
 11. 41เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานล้างภาชนะ : วัฒนา... 1063/0 26/02/2563
 12. 42เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป ... 1478/0 26/02/2563
 13. 43เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ/คลังสิ... 1416/0 25/02/2563
 14. 44เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานแพ็คกิ้... 1161/0 25/02/2563
 15. 45เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำ... 1068/0 25/02/2563