ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 3

 1. 31เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประจำร้... 916/0 16/04/2563
 2. 32เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประชาสั... 735/0 13/04/2563
 3. 33เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ admin : วั... 865/0 13/04/2563
 4. 34คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทางด้านเอกสาร ธุรการ : สมุทรสาคร 885/0 7/04/2563
 5. 35คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านคอมพิวเตอร์หรือตามคว... 889/0 7/04/2563
 6. 36เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด : สวน... 857/0 3/04/2563
 7. 37เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... 890/0 3/04/2563
 8. 38เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ... 712/1 3/04/2563
 9. 39เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : มีที่พักให้ 1021/0 25/03/2563
 10. 40เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานนวด / พ... 729/0 25/03/2563
 11. 41เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานในร้าน HOT POT BUFFET : ภาคเหนื... 793/0 16/03/2563
 12. 42เชิญคนพิการเข้าทำงานตามความเหมาะสม : ปฏิบัติงานที่ช่องนนทรี 1317/0 5/03/2563
 13. 43เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : สำนั... 1928/0 27/02/2563
 14. 44เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานล้างภาชนะ : วัฒนา... 1019/0 26/02/2563
 15. 45เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป ... 1390/0 26/02/2563