ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 2

 1. 16เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพ่อบ้านและแม่บ... 1137/0 21/11/2562
 2. 17เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ : ... 1296/0 21/11/2562
 3. 18เชิญคนพิการเดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : บางปะกง ฉะเชิ... 1185/0 18/11/2562
 4. 19เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า : บางบ... 1083/0 18/11/2562
 5. 20เชิญคนพิการเดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต (รายวัน) : บา... 1018/0 18/11/2562
 6. 21เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งธุรการบัญชี : สถานีรถ... 978/0 18/11/2562
 7. 22เชิญคนพิการทางการได้ยิน เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานชงกาแฟ : ... 1105/0 14/11/2562
 8. 23เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : ฉะเชิงเทรา 1108/0 6/11/2562
 9. 24เชิญคนพิการเพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : พระโขนง กทม. 1317/0 30/10/2562
 10. 25เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพ่อบ้าน/แม่บ้าน : ศรีราชา ชลบุรี 1193/0 30/10/2562
 11. 26เชิญคนพิการสามารถเดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งธุรการ (เบิกจ่ายอุปกรณ์... 1493/0 30/10/2562
 12. 27เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : บาง... 1564/0 16/10/2562
 13. 28เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน(ห้องผ้า) : โรงแรมไอบิส กรุงเท... 1611/0 16/10/2562
 14. 29เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการฝ่ายบ... 1394/0 15/10/2562
 15. 30เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสมกับความ... 1426/0 15/10/2562