ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 2

 1. 16เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสมกับความ... 1148/0 25/05/2563
 2. 17เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป ... 1055/0 22/05/2563
 3. 18เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ประเวศ... 930/0 20/05/2563
 4. 19เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 1173/0 18/05/2563
 5. 20เชิญคนพิการทางการสื่อสารเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ประเวศ ก... 1058/0 18/05/2563
 6. 21เชิญคนพิการที่เคลื่อนไหวได้ดี เข้าทำงานตำแหน่งพ่อบ้าน/แม่บ้าน/คน... 1168/0 13/05/2563
 7. 22เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ :... 1192/0 11/05/2563
 8. 23เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ :... 1616/0 7/05/2563
 9. 24เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ... 1512/0 7/05/2563
 10. 25เชิญคนพิการเข้าทำงานตามความเหมาะสมกับสภาพคนพิการ : ประเวศ กทม. 1272/0 7/05/2563
 11. 26เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : สันทราย เชียงใหม่ 983/0 27/04/2563
 12. 27เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ : หนองแขม กทม. 800/0 27/04/2563
 13. 28เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : บางกะปิ กทม. 611/0 27/04/2563
 14. 29เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : สามพราน นครปฐม 787/0 22/04/2563
 15. 30เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานโอเปอร์เรเตอร... 793/0 22/04/2563