ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 2

 1. 16คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานตามความเหมาะสม : ลำลูกกา ปทุมธานี 157/0 26/08/2563
 2. 17คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานเอกสารหรืองานตามความเหมา... 167/0 26/08/2563
 3. 18คนพิการทางการมองเห็น ต้องการงานทางด้านประชาสัมพันธ์ งานธุรการ : ... 125/0 26/08/2563
 4. 19คนพิการทางการสื่อสาร (พูดได้/ได้ยิน) ต้องการงานทางด้านธุรการ ประ... 303/0 26/08/2563
 5. 20เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประสานงาน... 270/0 25/08/2563
 6. 21เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : สงข... 253/0 25/08/2563
 7. 22เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่ว... 337/0 24/08/2563
 8. 23เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป/... 242/0 24/08/2563
 9. 24เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคัดแยกขยะรีไซ... 191/0 24/08/2563
 10. 25เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เพศชาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป... 316/0 19/08/2563
 11. 26เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้า... 272/0 19/08/2563
 12. 27เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : จตุจัก... 280/0 18/08/2563
 13. 28เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : บ้านบึง ชลบุรี 171/0 17/08/2563
 14. 29เชิญคนพิการเข้าทำงานตามความเหมาะสมกับความพิการ : ธัญบุรี ปทุมธาน... 262/0 14/08/2563
 15. 30เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : บึงกุ่ม กทม. 190/0 14/08/2563