ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 2

 1. 16คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านพนักงานรับ-ส่งเอกส... 605/0 23/09/2562
 2. 17เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ปากเกร็ด นนทบุรี 964/0 18/09/2562
 3. 18เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน Call Center ... 810/0 18/09/2562
 4. 19เชิญคนพิการเพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งธุรการ : บางเขน กทม. 747/0 17/09/2562
 5. 20เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่ง Call Center : ห้วยข... 815/0 17/09/2562
 6. 21เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน : บางรัก กทม. 1164/0 11/09/2562
 7. 22เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน : บางพลี สมุทรปร... 939/0 10/09/2562
 8. 23คนพิการด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการหรือคอมพิวเต... 829/0 9/09/2562
 9. 24คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในพื้นที่ กทม. 812/0 9/09/2562
 10. 25เชิญคนพิการเพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน : หลักสี่ กทม. 941/0 9/09/2562
 11. 26เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า : โร... 1078/0 4/09/2562
 12. 27เชิญคนพิการเข้าทำงานตามความเหมาะสมกับความพิการ : บ้านแพ้ว สมุทรส... 870/0 3/09/2562
 13. 28เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประจำร้านกาแฟอินทนิล : พระโขนง... 915/0 3/09/2562
 14. 29เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการฝ... 889/0 2/09/2562
 15. 30เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานล้างจาน : วัฒนา ก... 719/0 2/09/2562