ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 179

 1. 2671คนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงต้องการทำงาน : ปทุมธานี 1722/0 18/03/2556
 2. 2672คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...ด้าน IT / ธุรการ : หนองค... 2885/0 18/03/2556
 3. 2673คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน : นนทบุรี 1573/0 18/03/2556
 4. 2674เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1719/0 18/03/2556
 5. 2675เชิญคนพิการทำงาน...คอมพิวเตอร์ : กรุงเทพฯ 1740/0 18/03/2556
 6. 2676เชิญคนพิการ-เดินได้ทำงาน...ฝ่ายผลิต : กรุงเทพฯ 1594/0 18/03/2556
 7. 2677เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : ปทุมธานี 1841/0 18/03/2556
 8. 2678เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : สมุทรสาคร 1784/0 18/03/2556
 9. 2679เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...ฝ่ายผลิต : กรุงเทพฯ 1574/0 18/03/2556
 10. 2680เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...พนักงาน(ตามความเหมาะสม) : กรุง... 1621/0 18/03/2556
 11. 2681เชิญคนพิการทำงาน...Tele Sales(พนักงานขายทางโทรศัพท์) : กรุงเทพฯ 1665/0 15/03/2556
 12. 2682เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1964/0 15/03/2556
 13. 2683เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : สมุทรปราการ 2354/0 15/03/2556
 14. 2684เชิญคนพิการทำงาน...ประสานงาน : กรุงเทพฯ 1917/0 15/03/2556
 15. 2685เชิญคนพิการชายทำงาน...พนักงาน(ตามความเหมาะสม) : กรุงเทพฯ 1999/0 15/03/2556