ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 179

 1. 2671เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : สมุทรสาคร 5265/0 21/02/2556
 2. 2672เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...ธุรการ-คีย์ข้อมูล : สมุทรปรากา... 3202/0 20/02/2556
 3. 2673เชิญคนพิการสมัครสอบเข้ารับราชการ...สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 4790/0 19/02/2556
 4. 2674เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...จัดเก็บ-บันทึกข้อมูล : กรุงเทพ... 2667/0 19/02/2556
 5. 2675เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ หรือทางการเรียนรู้-แอลดีทำงาน...ธุรกา... 2948/0 18/02/2556
 6. 2676เชิญคนพิการสมัครสอบเข้ารับราชการ...กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 3691/0 13/02/2556
 7. 2677เชิญคนพิการสมัครรับราชการ...กรมศุลกากร 6211/0 13/02/2556
 8. 2678คนพิการทางการได้ยินชายต้องการทำงาน...ฝ่ายผลิต : ชลบุรี 2811/0 13/02/2556
 9. 2679เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...ฝ่ายผลิต : ชลบุรี 4559/0 13/02/2556
 10. 2680เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...จัดเก็บข้อมูล : กรุงเทพฯ 3260/0 12/02/2556
 11. 2681เชิญคนพิการทำงาน..คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 3467/0 12/02/2556
 12. 2682เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...Operator : กรุงเทพฯ 3227/0 12/02/2556
 13. 2683เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...พนักงาน : นนทบุรี 3157/0 11/02/2556
 14. 2684เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ/ประสานงาน : กรุงเทพฯ 3908/0 5/02/2556
 15. 2685คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน : สมุทรปราการ 4377/0 6/10/2555