ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 124

 1. 1846เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2794/0 1/03/2556
 2. 1847เชิญคนพิการหญิงทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 2726/0 28/02/2556
 3. 1848เชิญคนพิการทำงาน...สำนักงาน : นนทบุรี 2925/0 28/02/2556
 4. 1849เชิญคนพิการทำงาน : กรุงเทพฯ 2738/0 28/02/2556
 5. 1850เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : สมุทรปราการ 2725/0 28/02/2556
 6. 1851เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 3061/0 28/02/2556
 7. 1852เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2720/0 27/02/2556
 8. 1853เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : สุโขทัย 3521/0 27/02/2556
 9. 1854เชิญคนพิการทำงาน...รับโทรศัพท์ : กรุงเทพฯ 2964/0 27/02/2556
 10. 1855เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : ปทุมธานี 7894/0 27/02/2556
 11. 1856เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ/อื่นๆ 14126/0 22/02/2556
 12. 1857เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 3014/0 21/02/2556
 13. 1858เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : สมุทรสาคร 5648/0 21/02/2556
 14. 1859เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...ธุรการ-คีย์ข้อมูล : สมุทรปรากา... 3486/0 20/02/2556
 15. 1860เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...จัดเก็บ-บันทึกข้อมูล : กรุงเทพ... 2872/0 19/02/2556