ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 120

 1. 1786เชิญคนพิการทำงาน...สนับสนุนทางบัญชี : กรุงเทพฯ 2108/0 5/03/2556
 2. 1787เชิญคนพิการทำงาน...ประสานงานทางโทรศัพท์(ทำงานที่บ้าน) : กรุงเทพฯ 2367/0 5/03/2556
 3. 1788เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 2384/0 4/03/2556
 4. 1789เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2131/0 4/03/2556
 5. 1790เชิญคนพิการชายทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2061/0 4/03/2556
 6. 1791เชิญคนพิการทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 2363/0 4/03/2556
 7. 1792เชิญคนพิการชายทำงาน...พนักงาน(ตามความเหมาะสม) : กรุงเทพฯ 2284/0 4/03/2556
 8. 1793เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ-คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 2129/0 4/03/2556
 9. 1794เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ/ระยอง 2779/0 4/03/2556
 10. 1795เชิญคนพิการชายทำงาน...ช่างซ่อมบำรุง : กรุงเทพฯ 2192/0 4/03/2556
 11. 1796เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2370/0 4/03/2556
 12. 1797เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 2541/0 4/03/2556
 13. 1798เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ/สมุทรสาคร 2442/0 4/03/2556
 14. 1799เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2791/0 1/03/2556
 15. 1800เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2837/0 1/03/2556