ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 120

 1. 1786เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 2263/0 11/03/2556
 2. 1787เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2385/0 8/03/2556
 3. 1788เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2306/0 8/03/2556
 4. 1789เชิญคนพิการทางการได้ยินชายทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2168/0 8/03/2556
 5. 1790เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ-คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 2316/0 8/03/2556
 6. 1791เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 2042/0 8/03/2556
 7. 1792เชิญคนพิการทำงาน...รับโทรศัพท์ : กรุงเทพฯ 2139/0 8/03/2556
 8. 1793เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : สมุทรสาคร 3300/0 8/03/2556
 9. 1794เชิญคนพิการชายทำงาน...ช่างซ่อมบำรุง : ปทุมธานี 2382/0 8/03/2556
 10. 1795เชิญคนพิการทำงาน...ฝ่ายผลิต : กรุงเทพฯ 2498/0 8/03/2556
 11. 1796เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 2121/0 8/03/2556
 12. 1797เชิญคนพิการทำงาน : กรุงเทพฯ 2500/0 7/03/2556
 13. 1798เชิญคนพิการทำงาน...ประสานงาน : สมุทรปราการ 2599/0 7/03/2556
 14. 1799เชิญคนพิการทำงาน : กรุงเทพฯ 2465/0 7/03/2556
 15. 1800เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ/อื่นๆ 2437/0 7/03/2556