ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 119

 1. 1771เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2040/0 15/03/2556
 2. 1772เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : สมุทรปราการ 2542/0 15/03/2556
 3. 1773เชิญคนพิการทำงาน...ประสานงาน : กรุงเทพฯ 2023/0 15/03/2556
 4. 1774เชิญคนพิการชายทำงาน...พนักงาน(ตามความเหมาะสม) : กรุงเทพฯ 2052/0 15/03/2556
 5. 1775เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 2247/0 15/03/2556
 6. 1776เชิญคนพิการร่างกายทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ/ฉะเชิงเทรา 1722/0 14/03/2556
 7. 1777เชิญคนพิการชายทำงาน...ฝ่ายผลิต : สมุทรปราการ 1997/0 14/03/2556
 8. 1778เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 2117/0 14/03/2556
 9. 1779เชิญคนพิการทำงาน : กรุงเทพฯ 1993/0 14/03/2556
 10. 1780เชิญคนพิการหญิงทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1788/0 14/03/2556
 11. 1781เชิญคนพิการทำงาน...เดินเอกสาร : กรุงเทพฯ 1951/0 14/03/2556
 12. 1782เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ-IT : สมุทรปราการ 2110/0 14/03/2556
 13. 1783เชิญคนพิการทำงาน...สำนักงาน : สมุทรปราการ 2066/0 14/03/2556
 14. 1784เชิญคนพิการทำงาน...กราฟิกดีไซน์ : กรุงเทพฯ 2199/0 14/03/2556
 15. 1785เชิญคนพิการทำงาน...Call Center : นนทบุรี 1886/0 13/03/2556