ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 119

 1. 1771เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ-คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 2291/0 8/03/2556
 2. 1772เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 2035/0 8/03/2556
 3. 1773เชิญคนพิการทำงาน...รับโทรศัพท์ : กรุงเทพฯ 2128/0 8/03/2556
 4. 1774เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : สมุทรสาคร 3291/0 8/03/2556
 5. 1775เชิญคนพิการชายทำงาน...ช่างซ่อมบำรุง : ปทุมธานี 2374/0 8/03/2556
 6. 1776เชิญคนพิการทำงาน...ฝ่ายผลิต : กรุงเทพฯ 2494/0 8/03/2556
 7. 1777เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 2121/0 8/03/2556
 8. 1778เชิญคนพิการทำงาน : กรุงเทพฯ 2495/0 7/03/2556
 9. 1779เชิญคนพิการทำงาน...ประสานงาน : สมุทรปราการ 2584/0 7/03/2556
 10. 1780เชิญคนพิการทำงาน : กรุงเทพฯ 2458/0 7/03/2556
 11. 1781เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ/อื่นๆ 2432/0 7/03/2556
 12. 1782เชิญคนพิการทำงาน : กรุงเทพฯ 2447/0 7/03/2556
 13. 1783เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 2411/0 7/03/2556
 14. 1784เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 2453/0 7/03/2556
 15. 1785เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2226/0 6/03/2556