ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 118

 1. 1756เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : สุโขทัย 3247/0 27/02/2556
 2. 1757เชิญคนพิการทำงาน...รับโทรศัพท์ : กรุงเทพฯ 2802/0 27/02/2556
 3. 1758เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : ปทุมธานี 7053/0 27/02/2556
 4. 1759เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ/อื่นๆ 13062/0 22/02/2556
 5. 1760เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 2879/0 21/02/2556
 6. 1761เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : สมุทรสาคร 5379/0 21/02/2556
 7. 1762เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...ธุรการ-คีย์ข้อมูล : สมุทรปรากา... 3277/0 20/02/2556
 8. 1763เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...จัดเก็บ-บันทึกข้อมูล : กรุงเทพ... 2740/0 19/02/2556
 9. 1764เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ หรือทางการเรียนรู้-แอลดีทำงาน...ธุรกา... 3044/0 18/02/2556
 10. 1765เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...ฝ่ายผลิต : ชลบุรี 4761/0 13/02/2556
 11. 1766เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...จัดเก็บข้อมูล : กรุงเทพฯ 3343/0 12/02/2556
 12. 1767เชิญคนพิการทำงาน..คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 4381/0 12/02/2556
 13. 1768เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...Operator : กรุงเทพฯ 3374/0 12/02/2556
 14. 1769เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...พนักงาน : นนทบุรี 3295/0 11/02/2556
 15. 1770เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ/ประสานงาน : กรุงเทพฯ 4053/0 5/02/2556