ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 118

 1. 1756เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2335/0 8/03/2556
 2. 1757เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2256/0 8/03/2556
 3. 1758เชิญคนพิการทางการได้ยินชายทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2125/0 8/03/2556
 4. 1759เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ-คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 2249/0 8/03/2556
 5. 1760เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1993/0 8/03/2556
 6. 1761เชิญคนพิการทำงาน...รับโทรศัพท์ : กรุงเทพฯ 2093/0 8/03/2556
 7. 1762เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : สมุทรสาคร 3245/0 8/03/2556
 8. 1763เชิญคนพิการชายทำงาน...ช่างซ่อมบำรุง : ปทุมธานี 2337/0 8/03/2556
 9. 1764เชิญคนพิการทำงาน...ฝ่ายผลิต : กรุงเทพฯ 2455/0 8/03/2556
 10. 1765เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 2090/0 8/03/2556
 11. 1766เชิญคนพิการทำงาน : กรุงเทพฯ 2449/0 7/03/2556
 12. 1767เชิญคนพิการทำงาน...ประสานงาน : สมุทรปราการ 2537/0 7/03/2556
 13. 1768เชิญคนพิการทำงาน : กรุงเทพฯ 2424/0 7/03/2556
 14. 1769เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ/อื่นๆ 2363/0 7/03/2556
 15. 1770เชิญคนพิการทำงาน : กรุงเทพฯ 2373/0 7/03/2556