ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 118

 1. 1756เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...ฝ่ายผลิต : กรุงเทพฯ 1720/0 18/03/2556
 2. 1757เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...พนักงาน(ตามความเหมาะสม) : กรุง... 1679/0 18/03/2556
 3. 1758เชิญคนพิการทำงาน...Tele Sales(พนักงานขายทางโทรศัพท์) : กรุงเทพฯ 1711/0 15/03/2556
 4. 1759เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2031/0 15/03/2556
 5. 1760เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : สมุทรปราการ 2532/0 15/03/2556
 6. 1761เชิญคนพิการทำงาน...ประสานงาน : กรุงเทพฯ 2021/0 15/03/2556
 7. 1762เชิญคนพิการชายทำงาน...พนักงาน(ตามความเหมาะสม) : กรุงเทพฯ 2050/0 15/03/2556
 8. 1763เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 2242/0 15/03/2556
 9. 1764เชิญคนพิการร่างกายทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ/ฉะเชิงเทรา 1721/0 14/03/2556
 10. 1765เชิญคนพิการชายทำงาน...ฝ่ายผลิต : สมุทรปราการ 1992/0 14/03/2556
 11. 1766เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 2114/0 14/03/2556
 12. 1767เชิญคนพิการทำงาน : กรุงเทพฯ 1989/0 14/03/2556
 13. 1768เชิญคนพิการหญิงทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1786/0 14/03/2556
 14. 1769เชิญคนพิการทำงาน...เดินเอกสาร : กรุงเทพฯ 1946/0 14/03/2556
 15. 1770เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ-IT : สมุทรปราการ 2104/0 14/03/2556