ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 117

 1. 1741เชิญคนพิการทำงาน(ที่บ้าน)...คีย์ข้อมูล(ผ่านอินเตอร์เน็ต) : กรุงเ... 1982/0 22/03/2556
 2. 1742เชิญคนพิการร่างกาย/ทางการได้ยินทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 2077/0 21/03/2556
 3. 1743เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 1804/0 20/03/2556
 4. 1744เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1881/0 20/03/2556
 5. 1745เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ-ประสานงาน : กรุงเทพฯ 1897/0 19/03/2556
 6. 1746เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1990/0 18/03/2556
 7. 1747คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน : นนทบุรี 1626/0 18/03/2556
 8. 1748เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1772/0 18/03/2556
 9. 1749เชิญคนพิการทำงาน...คอมพิวเตอร์ : กรุงเทพฯ 1826/0 18/03/2556
 10. 1750เชิญคนพิการ-เดินได้ทำงาน...ฝ่ายผลิต : กรุงเทพฯ 1645/0 18/03/2556
 11. 1751เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : ปทุมธานี 1947/0 18/03/2556
 12. 1752เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : สมุทรสาคร 1860/0 18/03/2556
 13. 1753เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...ฝ่ายผลิต : กรุงเทพฯ 1720/0 18/03/2556
 14. 1754เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...พนักงาน(ตามความเหมาะสม) : กรุง... 1678/0 18/03/2556
 15. 1755เชิญคนพิการทำงาน...Tele Sales(พนักงานขายทางโทรศัพท์) : กรุงเทพฯ 1711/0 15/03/2556