ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 117

 1. 1741เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...ธุรการ-คีย์ข้อมูล : สมุทรปรากา... 3216/0 20/02/2556
 2. 1742เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...จัดเก็บ-บันทึกข้อมูล : กรุงเทพ... 2685/0 19/02/2556
 3. 1743เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ หรือทางการเรียนรู้-แอลดีทำงาน...ธุรกา... 2982/0 18/02/2556
 4. 1744เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...ฝ่ายผลิต : ชลบุรี 4607/0 13/02/2556
 5. 1745เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...จัดเก็บข้อมูล : กรุงเทพฯ 3285/0 12/02/2556
 6. 1746เชิญคนพิการทำงาน..คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 3708/0 12/02/2556
 7. 1747เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...Operator : กรุงเทพฯ 3260/0 12/02/2556
 8. 1748เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...พนักงาน : นนทบุรี 3192/0 11/02/2556
 9. 1749เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ/ประสานงาน : กรุงเทพฯ 3962/0 5/02/2556
 10. 1750เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 3466/0 0/00/543
 11. 1751เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...ฝ่ายผลิต : นครปฐม 3304/0 0/00/543
 12. 1752เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...พนักงาน : ชลบุรี 4039/0 0/00/543
 13. 1753เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงทำงาน...รับโทรศัพท์ : กรุงเทพฯ 3486/0 0/00/543