ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 116

 1. 1726เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...ฝ่ายผลิต : กรุงเทพฯ 1585/0 18/03/2556
 2. 1727เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...พนักงาน(ตามความเหมาะสม) : กรุง... 1645/0 18/03/2556
 3. 1728เชิญคนพิการทำงาน...Tele Sales(พนักงานขายทางโทรศัพท์) : กรุงเทพฯ 1675/0 15/03/2556
 4. 1729เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1980/0 15/03/2556
 5. 1730เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : สมุทรปราการ 2452/0 15/03/2556
 6. 1731เชิญคนพิการทำงาน...ประสานงาน : กรุงเทพฯ 1935/0 15/03/2556
 7. 1732เชิญคนพิการชายทำงาน...พนักงาน(ตามความเหมาะสม) : กรุงเทพฯ 2016/0 15/03/2556
 8. 1733เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 2205/0 15/03/2556
 9. 1734เชิญคนพิการร่างกายทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ/ฉะเชิงเทรา 1685/0 14/03/2556
 10. 1735เชิญคนพิการชายทำงาน...ฝ่ายผลิต : สมุทรปราการ 1959/0 14/03/2556
 11. 1736เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 2076/0 14/03/2556
 12. 1737เชิญคนพิการทำงาน : กรุงเทพฯ 1950/0 14/03/2556
 13. 1738เชิญคนพิการหญิงทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1748/0 14/03/2556
 14. 1739เชิญคนพิการทำงาน...เดินเอกสาร : กรุงเทพฯ 1910/0 14/03/2556
 15. 1740เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ-IT : สมุทรปราการ 2012/0 14/03/2556