ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 116

 1. 1726เชิญคนพิการทำงาน...ดูแลสวน : กรุงเทพฯ 1642/0 25/03/2556
 2. 1727เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1739/0 25/03/2556
 3. 1728เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1766/0 25/03/2556
 4. 1729เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : สุโขทัย 1411/0 25/03/2556
 5. 1730เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1666/0 25/03/2556
 6. 1731เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : สมุทรปราการ 1928/0 22/03/2556
 7. 1732เชิญคนพิการทำงาน...ตามความเหมาะสม : สงขลา 1974/0 22/03/2556
 8. 1733เชิญคนพิการทำงาน...ฝ่ายผลิต : ระยอง 2688/0 22/03/2556
 9. 1734เชิญคนพิการร่างกายทำงาน...หลายอัตรา : สมุทรปราการ 2046/0 22/03/2556
 10. 1735เชิญคนพิการชายทำงาน...ธุรการ : บุรีรัมย์ 2463/0 22/03/2556
 11. 1736เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ/ฝ่ายผลิต : กรุงเทพฯ 1959/0 22/03/2556
 12. 1737เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1670/0 22/03/2556
 13. 1738เชิญคนพิการทำงาน...ตามความเหมาะสม : ชลบุรี 2135/0 22/03/2556
 14. 1739เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 2071/0 22/03/2556
 15. 1740เชิญคนพิการหญิงทำงาน...รับโทรศัพท์ : สมุทรปราการ 1773/0 22/03/2556