ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 115

 1. 1711เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 2031/0 22/03/2556
 2. 1712เชิญคนพิการหญิงทำงาน...รับโทรศัพท์ : สมุทรปราการ 1736/0 22/03/2556
 3. 1713เชิญคนพิการ(ไม่ระบุประเภท)ทำงาน...ตามความเหมาะสม : กรุงเทพฯ 1894/0 22/03/2556
 4. 1714เชิญคนพิการทำงาน(ที่บ้าน)...คีย์ข้อมูล(ผ่านอินเตอร์เน็ต) : กรุงเ... 1949/0 22/03/2556
 5. 1715เชิญคนพิการร่างกาย/ทางการได้ยินทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 2020/0 21/03/2556
 6. 1716เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 1770/0 20/03/2556
 7. 1717เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1843/0 20/03/2556
 8. 1718เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ-ประสานงาน : กรุงเทพฯ 1864/0 19/03/2556
 9. 1719เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1957/0 18/03/2556
 10. 1720คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน : นนทบุรี 1593/0 18/03/2556
 11. 1721เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1735/0 18/03/2556
 12. 1722เชิญคนพิการทำงาน...คอมพิวเตอร์ : กรุงเทพฯ 1756/0 18/03/2556
 13. 1723เชิญคนพิการ-เดินได้ทำงาน...ฝ่ายผลิต : กรุงเทพฯ 1612/0 18/03/2556
 14. 1724เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : ปทุมธานี 1897/0 18/03/2556
 15. 1725เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : สมุทรสาคร 1817/0 18/03/2556