ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 115

 1. 1711เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1755/0 26/03/2556
 2. 1712เชิญคนพิการทางการได้ยิน หรือร่างกาย(ขา)ทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุง... 1638/0 26/03/2556
 3. 1713เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ-กราฟิก : ปทุมธานี 1748/0 26/03/2556
 4. 1714เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : สงขลา 2001/0 26/03/2556
 5. 1715เชิญคนพิการทำงาน...HELPDESK SUPPORT : กรุงเทพฯ 1799/0 26/03/2556
 6. 1716เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1686/0 26/03/2556
 7. 1717เชิญคนพิการทำงาน...พนักงานเสิร์ฟ : กรุงเทพฯ 1632/0 26/03/2556
 8. 1718เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1779/0 26/03/2556
 9. 1719เชิญคนพิการทำงาน...ตามความเหมาะสม : กรุงเทพฯ 2040/0 26/03/2556
 10. 1720เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ/ชลบุรี 1913/0 26/03/2556
 11. 1721เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1648/0 26/03/2556
 12. 1722เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงทำงาน...ธุรการ-การเงิน : นครปฐม 1651/0 26/03/2556
 13. 1723เชิญคนพิการทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 1627/0 25/03/2556
 14. 1724เชิญคนพิการทำงาน...ตามความเหมาะสม : สมุทรสาคร 1826/0 25/03/2556
 15. 1725เชิญคนพิการร่างกาย(ซีกล่าง)ทำงาน...ลูกค้าสัมพันธ์ : กรุงเทพฯ 1700/0 25/03/2556