ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสม : เมือ... 96/0 25/09/2563
 2. 2เชิญคนพิการเดินได้ สื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : วั... 86/0 25/09/2563
 3. 3เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : กระ... 77/0 23/09/2563
 4. 4เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : บางเ... 130/0 23/09/2563
 5. 5เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ... 143/0 21/09/2563
 6. 6เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสา... 142/0 21/09/2563
 7. 7เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... 244/0 11/09/2563
 8. 8เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่ง Database Admi... 187/0 11/09/2563
 9. 9เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานจัดเก็บเอ... 261/0 9/09/2563
 10. 10เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการท... 171/0 9/09/2563
 11. 11เชิญคนพิการเดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการบัญชี : บางเขน ก... 259/0 1/09/2563
 12. 12เชิญคนพิการที่สามารสื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน Graphic De... 289/0 1/09/2563
 13. 13เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประสานงาน... 270/0 25/08/2563
 14. 14เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : สงข... 253/0 25/08/2563
 15. 15เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่ว... 337/0 24/08/2563