ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการเข้าทำงานตามความเหมาะสม : สมุทรสาคร 121/0 23/01/2563
 2. 2เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบรรจุหีบห่อ : พระ... 146/0 21/01/2563
 3. 3เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : นนทบุรี 353/0 17/01/2563
 4. 4เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งธุรการ : สมุทรปร... 897/0 16/01/2563
 5. 5เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานล้างจาน : เขตวัฒน... 280/0 16/01/2563
 6. 6เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานล้างรถ : เมือ... 454/0 7/01/2563
 7. 7เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการลูก... 659/0 7/01/2563
 8. 8เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : หลักสี่ กทม. 926/0 16/12/2562
 9. 9เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ... 637/0 16/12/2562
 10. 10เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 850/0 13/12/2562
 11. 11เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : ฉะเชิง... 857/0 11/12/2562
 12. 12เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานแคชเชี... 691/0 9/12/2562
 13. 13เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานติดต่อประสานงาน : บางรัก กทม. 1105/0 27/11/2562
 14. 14เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานจัดเก็บเอกสาร : BTS อนุสาวรีย์... 1345/0 27/11/2562
 15. 15เชิญเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : ชลบุรี 1800/0 25/11/2562