ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป : สำนักงานปลัดกระ... 399/0 28/01/2563
 2. 2เชิญคนพิการเข้าทำงานตามความเหมาะสม : สมุทรสาคร 253/0 23/01/2563
 3. 3เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบรรจุหีบห่อ : พระ... 270/0 21/01/2563
 4. 4คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านการขายทางโทรศัพท์ ... 210/0 21/01/2563
 5. 5คนพิการต้องการงานตามความเหมาะสม งานประจำหรืองานราชการ : ยะลา 126/0 21/01/2563
 6. 6คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ : ชลบุรี 181/0 21/01/2563
 7. 7คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านติดต่อประสานงาน O... 148/0 21/01/2563
 8. 8เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : นนทบุรี 414/0 17/01/2563
 9. 9เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งธุรการ : สมุทรปร... 1008/0 16/01/2563
 10. 10เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานล้างจาน : เขตวัฒน... 330/0 16/01/2563
 11. 11เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานล้างรถ : เมือ... 482/0 7/01/2563
 12. 12เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการลูก... 704/0 7/01/2563
 13. 13คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : พื้นท... 388/0 6/01/2563
 14. 14คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม/ค่าจ้าง... 324/0 6/01/2563
 15. 15คนพิการทางด้านสายตา (สายตาเลือนลาง) ต้องการทำงานตามความเหมาะสม :... 232/0 6/01/2563