ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ... 102/0 21/09/2563
 2. 2เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสา... 99/0 21/09/2563
 3. 3เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... 232/0 11/09/2563
 4. 4เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่ง Database Admi... 177/0 11/09/2563
 5. 5เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานจัดเก็บเอ... 247/0 9/09/2563
 6. 6เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการท... 164/0 9/09/2563
 7. 7เชิญคนพิการเดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการบัญชี : บางเขน ก... 251/0 1/09/2563
 8. 8เชิญคนพิการที่สามารสื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน Graphic De... 269/0 1/09/2563
 9. 9คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการประสานงาน... 264/0 26/08/2563
 10. 10คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : ยะลา 122/0 26/08/2563
 11. 11คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : นครสวรร... 106/0 26/08/2563
 12. 12คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานตามความเหมาะสม : ลำลูกกา ปทุมธานี 149/0 26/08/2563
 13. 13คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานเอกสารหรืองานตามความเหมา... 159/0 26/08/2563
 14. 14คนพิการทางการมองเห็น ต้องการงานทางด้านประชาสัมพันธ์ งานธุรการ : ... 122/0 26/08/2563
 15. 15คนพิการทางการสื่อสาร (พูดได้/ได้ยิน) ต้องการงานทางด้านธุรการ ประ... 298/0 26/08/2563