รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร : สำนักงานสรรพากรภาค 1

สำนักงานสรรพากร

สำนักงานสรรพากรภาค 1

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร จำนวน 15 อัตรา

รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร พิมพ์หนังสือราชการ บันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน งานธุรการและงานสารบรรณ และงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกายหรือการการเคลื่อนไหว (ประเภท 3) เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปวช./ปวท./ปวส. หรือเทียบเท่า

การรับสมัคร สามารถสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง สำนักงานสรรพากรภาค 1 ส่วนบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 22 เลขที่ 90 อาคารกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครพนักงานราชการ”) ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2562 และประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ เว็บไซต์กรมสรรพากร http://www.rd.go.th/publish/52400.0.html

ดาวน์โหลดข้อมูลการรับสมัคร https://www.หางานราชการ.net/upload/rd25072562.pdf

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: ขอบคุณ... http://gg.gg/eqafh
วันที่โพสต์: 2/09/2562 เวลา 15:29:01 ดูภาพสไลด์โชว์ รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร : สำนักงานสรรพากรภาค 1