เชิญคนพิการเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ที่อยู่ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานธุรการ สารบรรณ งานบริหารทั่วไป รวบรวมข้อมูล จัดเก็บเอกสาร ดำเนินเกี่ยวกับงานพัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน ติดต่อประสานงานหน่วยงาน ให้บริการผู้เข้ารับบริการ งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกายหรือการได้ยิน เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า

วิธีการรับสมัคร รับสมัคร วันที่ 8-23 กรกฎาคม 2562 ในวันเวลาราชการ ได้ที่ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กล่มงานการเจ้าหน้าที่ ศูนย์ราชการฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

สมัครสามารถยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมในการสอบ ภายในวัน-เวลา และสถานที่ตามประกาศรับสมัคร

รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/images/Job/636976560085474514.pdf

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 25/07/2562 เวลา 09:43:05 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์