รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ที่อยู่ เลขที่ 35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งเจ้าหนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน งานธุรการและงานสารบรรณ การลงทะเบียน รีบ-ส่ง เวียนหนังสือ จัดเก็บ เสนอหนังสือ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานได้

วิธีการรับสมัคร เปิดรับสมัครใน เว็บไซต์ http://otp.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” ตั้งแต่วันที่ 1-18 กรกฏาคม 2562

ติดต่อ โทรศัพท์ 02-2160848

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: ขอบคุณ... https://www.thaijobsgov.com/jobs/267679
วันที่โพสต์: 24/06/2562 เวลา 11:27:17 ดูภาพสไลด์โชว์ รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร